English

OS:en kommer...

Otympliga spelen i Umeå var en av de viktigaste festerna för Uppsala-Eländet. Eftersom själva tävlingarna krävde viss fysisk aktivitet var vi dock tvugna att sätta upp egna regler för att kunna vinna. "OS:en kommer" skrevs som ett av fyra spex under finsittningen sista kvällen i Umeå och förklarar varför vi anser att vi vann just det året (2000).

(mel. 'Roy och Rogers mack')

OS:en kommer OS:en går, just här i Ume'stad.
Tävlingar avgör vem som är bäst, just här i Ume'stad.
Men vad hände då i år?
Jo, Uppsala kom hit och Uppsala vann.

Vi vill inte verka skrytsamma.
Men vi mula' alla piraya.
Så vi måste bara säga det att Uppsala är BÄST!
   

Piraya är Umeås datastudenters festeri och står som arrangörer och dommare för tävlingarna. Eftersom alla fyra spexen skrevs under middagen är kvalitén lite varierande...

Tillbaka till indexet