English

Sången till Skötet

Under en sittning i Umeå 2000 fick undertecknad för sig att skriva fyra spex som alla skulle framföras under sittningen. Fyra spex blev det och ett av dem var "Sången till Skötet". Skötet är Umeå datastudenters festlokal. Spexet blev kort och inte så bra, men när man som utböling sjunger om hemmapublikens favoritlokal så går det hem ändå.

(mel. 'Värmlandsvisa')

Det finns en gammal skröna om livet vid UmU,
den talar om det ljuva varma Skötet.
Där finnes alla fester där lever man så gott,
ty baren, ja den har alltid öppet.
Och priserna är låga, och utbudet är bra.
Så uti gamla Skötet där är man alltid glad,
där finnes alltid någonting att dricka.
   

Tillbaka till indexet