English

Mest signifikanta biten

Den mest signifikanta biten i ett binärt tal är den som har det högsta värdet. I ett åttabitars tal är det bit 7, det vill säga biten som är värd 128 som är den mest signifikanta. På engelska heter den least significant bit (LSB).

Tillbaka till indexet