implementera.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Implementera</keyword>
 <topic>Implementera</topic>
 <ingress>
  Implementera betyder ungefär att genomföra något. I
  programmeringssammanhang innebär det att man skriver kod. Man kan
  till exempel implementera en algoritm genom att skriva ett program
  som utför algoritmen.
 </ingress>
</article>