monostereo.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Mono-stereo-omkopplare</keyword>
 <keyword hidden="true">monostereo</keyword>
 <topic>Mono-/stereo-omkopplare</topic>
 <ingress>
  Sena kvällar kan hörlurar vara att föredra då man lyssnar på
  musik. Men att ha trummorna i det ena örat och melodin i det andra
  kan driva vem som helst till vansinne. Då är det bra att kunna
  ställa om datorn till mono och på så sätt få samma ljud ur bägge
  lurarna.
 </ingress>
 <codebox title="Komponenter">
  Vippströmställare, 1 pol, till-till
 </codebox>
 <subtopic>Byggbeskrivning</subtopic>
 <text>
  Monoläget kommer du åt genom att koppla ihop de två ljudutgångarna
  med en liten sladdstump. Självklart via en strömställare så att du
  kan växla mellan mono- och stereoläget. Det är stiften i
  mitten av RCA-kontakterna som skall kopplas samman, de yttre
  ringarna är redan ihopkopplade via jord. På olika Amigamodeller är
  det lite olika lätt att komma åt dessa stift, men det brukar inte
  vara så svårt att sätta en sladd på undersidan av moderkortet.
  Kolla med en multimeter först så att det är rätt lödpunkt! Då du
  löder på undersidan av moderkortet bör du också kontrollera att
  det inte blir någon kortslutning mot underlaget, sätt en bit
  eltejp över din lödning.
 </text>
 <image width="136" height="35" src="el_monostereo.png" alt="Figur 1" />
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
</article>