serieport.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Serieport</keyword>
 <topic>Serieportens pinkonfiguration</topic>

 <ingress>
  Pinkonfiguration för Amigans serieport.
 </ingress>

 <table start="1" header=" -+-Amiga-+-RS232-+-HAYES-+-I/O-+-Beskrivning"
     style="c-+-c-+-c-+-c-+-">
  <row data="SHIELD-+-GND-+-GND-+----+-Shield Ground"/>
  <row data="TXD-+-TXD-+-TXD-+-O-+-Transmit Data"/>
  <row data="RXD-+-RXD-+-RXD-+-I-+-Receive Data"/>
  <row data="RTS-+-RTS-+----+-O-+-Request to Send"/>
  <row data="CTS-+-CTS-+-CTS-+-I-+-Clear to Send"/>
  <row data="DSR-+-DSR-+-DSR-+-I-+-Data Set Ready"/>
  <row data="GND-+-GND-+-GND-+----+-System Ground"/>
  <row data="CD-+-CD-+-DCD-+-I-+-Carrier Detect"/>
  <row data="+12V-+----+----+----+-+12 Volts DC (20 mA maximum)"/>
  <row data="-12V-+----+----+----+--12 Volts DC (20 mA maximum)"/>
  <row data="AUDO-+----+----+-O-+-Amiga Audio out (vänster)"/>
  <row data="nc-+-S.SD-+-SI-+----+-Speed Indicate"/>
  <row data="nc-+-S.CTS-+----+----+- "/>
  <row data="nc-+-S.TXD-+----+----+- "/>
  <row data="nc-+-TXD-+----+----+- "/>
  <row data="nc-+-S.RXD-+----+----+- "/>
  <row data="nc-+-RXC-+----+----+- "/>
  <row data="AUDI-+----+----+-I-+-Amiga Audio in (höger)"/>
  <row data="nc-+-S.RTS-+----+----+- "/>
  <row data="DTR-+-DTR-+-DTR-+-O-+-Data Terminal Ready"/>
  <row data="nc-+-SQD-+----+----+- "/>
  <row data="RI-+-RI-+-RI-+-I-+-Ring Indicator"/>
  <row data="nc-+-SS-+----+----+- "/>
  <row data="nc-+-TXC1-+----+----+- "/>
  <row data="nc-+----+----+----+- "/>
 </table>

 <text>
  Kolumnerna märkta RS232 och HAYES anger stifttilldelningen
  för andra vanliga anslutningar. Informationen i dessa
  två kolumner ges bara som jämförelse.
 </text>

 <text>
  Några av stiften i porten är avsedda för
  strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut
  endast dessa stift om det krävs för den externa
  utrustningen. Man bör alltid försöka ta
  strömmen direkt från nätagget om det är
  möjligt. nc - not connected, betyder att stiftet inte är
  anslutet.
 </text>
</article>