bit.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Bit</keyword>
 <keyword hidden="true">bitar</keyword>
 <topic>Bit</topic>
 <ingress>
  En bit är den minsta enheten som kan lagra någon
  information. Den kan anta värdet noll eller ett. Bit
  förkortas med ett litet b och används ofta som enhet vid
  till exempel dataöverföringar. b/s - bitar per sekund.
  Ofta överför man lite mer än några enstaka
  bitar per sekund. Därför är enheter som Mb/s, Gb/s
  och Tb/s lite vanligare idag.
 </ingress>
</article>