Nykterist.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
   <keyword>Nykterist</keyword>
   <topic>Nykterist</topic>
   <ingress>
      Jag vet att det var på vägen hem... I en buss. Kanske från Umeå.
   </ingress>
   <formulabox title="(mel. 'Que sera sera')">
Alla går runt med öl i hand
och sjunger och festar idag.
En dricker GT, en sommaräng,
men jag sjunger min refräng:

Nykterist javisst!
Jag mins vad som hände sist.
Att kräkas var ganska trist.
Nykterist javisst!
   </formulabox>
</article>