OSen_kommer.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>OS:en kommer...</keyword>
  <topic>OS:en kommer...</topic>
  <ingress>
   Otympliga spelen i Umeå var en av de viktigaste festerna för Uppsala-Eländet.
   Eftersom själva tävlingarna krävde viss fysisk aktivitet var vi dock tvugna att
   sätta upp egna regler för att kunna vinna. "OS:en kommer" skrevs som ett av fyra
   spex under finsittningen sista kvällen i Umeå och förklarar varför vi
   anser att vi vann just det året (2000).
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Roy och Rogers mack')">
OS:en kommer OS:en går, just här i Ume'stad.
Tävlingar avgör vem som är bäst, just här i Ume'stad.
Men vad hände då i år?
Jo, Uppsala kom hit och Uppsala vann.

Vi vill inte verka skrytsamma.
Men vi mula' alla piraya.
Så vi måste bara säga det att Uppsala är BÄST!
  </formulabox>
  <text>
   Piraya är Umeås datastudenters festeri och
   står som arrangörer och dommare för tävlingarna. Eftersom alla fyra spexen skrevs
   under middagen är kvalitén lite varierande...
  </text>
</article>