Tjejerna_pa_DVP.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>Tjejerna på DVP</keyword>
  <topic>Tjejerna på DVP</topic>
  <ingress>
   Texten skrevs till Manualen (Svenska datavetares sångbok) men vi kom fram till att melodin
   "Flickorna på TV2" är för svår att sjunga till utan playback så den har aldrig framförts
   eller varit med i något annat sammanhang. 
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Flickorna på TV2')">
Ett rykte runt i staden smyger
något viktigt det är.
Nå'n glider runt så koden flyger
hackar listor och träd.
Nå'n ser till att allting bygger
utan minsta misär.
Vi vet vad ryktet betyder
vi vet vilka det är.

Åhå, åhå, åhå
Tjejerna på DVP - D V P
Tjejerna på DVP - D V P
Det är ni som får cykeln att gå runt

Företag på Utnarm letar
granskar varje CV.
Ratar alla skäggiga nördar
vad är det som dom vill se?
Kommer fram en teknologska
de lägger huvet på sne'.
Hon har ju pluggat biokemi va
säg varför gjorde hon de'?

Åhå, åhå, åhå
Tjejerna på DVP - D V P
Tjejerna på DVP - D V P
Det är ni som får cykeln att gå runt

Åhå, åhå, åhå
Tjejerna på DVP - D V P
Tjejerna på DVP - D V P
Det är ni som får cykeln att gå runt

Tänk att få plugga på DVP - D V P
Tänk att få plugga med tjejerna
på DVP - D V P
Tänk att få plugga på DVP - D V P
Tänk att få plugga med tjejerna på DVP
  </formulabox>
</article>