snooow.bas

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


DECLARE SUB InitSnow ()
DECLARE SUB PrepScreen ()
DECLARE SUB MakePlog ()
DECLARE SUB StopSnow ()
DECLARE SUB Ploga ()

Max = 100: sts = 0

DIM sx(Max), sy(Max)
DIM plog%(1 TO 594)

RANDOMIZE TIMER
SCREEN 12
MakePlog
PrepScreen
InitSnow
ON TIMER(180) GOSUB StopS
TIMER ON
WHILE INKEY$ = ""
 IF sts > 0 THEN sts = sts + 1
 IF sts > 210 THEN Ploga
 FOR x = 0 TO Max - 1
  IF sy(x) > 0 THEN
   PSET (sx(x) + 150, sy(x) + 100), 0
   sy(x) = sy(x) + 1
   T = INT(RND * 3) - 1
   IF (T <> 0) AND (POINT(sx(x) + T + 150, sy(x) + 100) = 0) THEN sx(x) = sx(x) + T
   pt = POINT(sx(x) + 150, sy(x) + 1 + 100)
   IF ((pt <> 0) AND (POINT(sx(x) + 150, sy(x) + 2 + 100) <> 0)) OR (pt > 0 AND pt < 15) THEN
    IF POINT(sx(x) + 151, sy(x) + 101) = 0 THEN
     sx(x) = sx(x) + 1
    ELSE
     IF POINT(sx(x) + 149, sy(x) + 101) = 0 THEN
      sx(x) = sx(x) - 1
     ELSE
      PSET (sx(x) + 150, sy(x) + 100), 15
      IF sts = 0 THEN
       sy(x) = 1
      ELSE
       sy(x) = -1
      END IF
      sx(x) = RND * 320
     END IF
    END IF
   END IF
   PSET (sx(x) + 150, sy(x) + 100), 15
  END IF
 NEXT
WEND
END

StopS:
 StopSnow
 RETURN

DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,01,12,12,12,01,01,09,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,01,09,12,12,01,01,09,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,07,08,00,00,00,00,00,00,01,01,09,12,12,01,09,09,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,07,08,00,00,00,00,00,00,09,09,12,12,12,12,12,12,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,07,08,00,00,00,00,00,00,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,12,12,04,04,04,04,04,04,04,04,12,12,12,12,12,04,04,12,12,12,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,07,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,04,12,12,12,12,12,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,07,12,04,04,04,04,04,04,04,04,12,12,12,04,12,08,08,08,08,08,12,12,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,07,08,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,04,12,08,08,08,08,08,08,08,12,12,00
DATA 00,00,00,00,08,08,08,08,08,08,08,12,12,12,12,12,12,12,12,12,04,12,08,08,08,08,08,08,08,08,08,12,00
DATA 00,00,00,00,08,08,08,08,08,08,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,04,12,08,08,08,08,12,08,08,08,08,12,00
DATA 00,00,00,08,08,08,08,08,08,08,12,12,08,08,08,12,12,12,12,12,12,12,08,08,08,12,00,12,08,08,08,12,00
DATA 00,00,08,08,08,08,08,08,08,08,00,08,08,08,08,08,00,00,00,00,00,00,08,08,08,08,12,08,08,08,08,00,00
DATA 00,00,08,08,08,08,08,08,08,08,00,08,08,12,08,08,00,00,00,00,00,00,08,08,08,08,08,08,08,08,08,00,00
DATA 00,08,08,08,08,08,08,08,08,00,00,08,08,08,08,08,00,00,00,00,00,00,00,08,08,08,08,08,08,08,00,00,00
DATA 08,08,08,08,08,08,08,08,08,00,00,00,08,08,08,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,08,08,08,08,00,00,00,00

SUB InitSnow
 SHARED sx(), sy(), Max
 FOR x = 0 TO Max - 1
  sx(x) = RND * 320
  sy(x) = RND * -195
 NEXT
 FOR trs = 1 TO 200
  FOR x = 0 TO Max - 1
   IF sy(x) > 0 THEN PSET (sx(x) + 150, sy(x) + 100), 0
   sy(x) = sy(x) + 1
   T = 0
   IF sy(x) > 0 THEN T = INT(RND * 3) - 1
   IF (T <> 0) AND (POINT(sx(x) + T + 150, sy(x) + 100) = 0) THEN sx(x) = sx(x) + T
   pt = POINT(sx(x) + 150, sy(x) + 1 + 100)
   IF sy(x) > 0 THEN
    IF ((pt <> 0) AND (POINT(sx(x) + 150, sy(x) + 2 + 100) <> 0)) OR (pt > 0 AND pt < 15) THEN
     IF POINT(sx(x) + 151, sy(x) + 101) = 0 THEN
      sx(x) = sx(x) + 1
     ELSE
      IF POINT(sx(x) + 149, sy(x) + 101) = 0 THEN
       sx(x) = sx(x) - 1
      ELSE
       PSET (sx(x) + 150, sy(x) + 100), 15
       IF sts = 0 THEN
        sy(x) = 1
       ELSE
        sy(x) = -1
       END IF
       sx(x) = RND * 320
      END IF
     END IF
    END IF
   END IF
   IF sy(x) > 0 THEN PSET (sx(x) + 150, sy(x) + 100), 15
  NEXT
 NEXT
END SUB

SUB MakePlog
 SHARED plog%()

 FOR y = 1 TO 18
  FOR x = 1 TO 33
   READ a
   PSET (x, y), a
  NEXT
 NEXT
 GET (1, 1)-(33, 18), plog%
 CLS
END SUB

SUB Ploga
 SHARED plog%(), sts
 wq = 500: sts = 0
 FOR px = 606 TO 580 STEP -1
  PUT (px, 282), plog%, PSET
  FOR pq = 1 TO wq
  NEXT
 NEXT
 FOR px = 0 TO 90
  LINE (321 + 150, 170 + 100)-(321 + 150 + SIN((px - 1) * 3.14159 / 180) * 30, 170 + 100 + COS((px - 1) * 3.14159 / 180) * 30), 0
  LINE (321 + 150, 170 + 100)-(321 + 150 + SIN(px * 3.14159 / 180) * 30, 170 + 100 + COS(px * 3.14159 / 180) * 30), 15
  PUT (580 - px, 282), plog%, PSET
  FOR pq = 1 TO wq
  NEXT
 NEXT
 FOR px = 490 TO 430 STEP -1
  PUT (px, 282), plog%, PSET
  FOR pq = 1 TO wq
  NEXT
 NEXT
 FOR px = 90 TO 0 STEP -1
  LINE (321 + 150, 170 + 100)-(321 + 150 + SIN((px + 1) * 3.14159 / 180) * 30, 170 + 100 + COS((px + 1) * 3.14159 / 180) * 30), 0
  LINE (321 + 150, 170 + 100)-(321 + 150 + SIN(px * 3.14159 / 180) * 30, 170 + 100 + COS(px * 3.14159 / 180) * 30), 15
  PUT (339 + px, 282), plog%, PSET
  FOR pq = 1 TO wq
  NEXT
 NEXT
 FOR px = 339 TO 240 STEP -1
  PUT (px, 282), plog%, PSET
  FOR pq = 1 TO wq
  NEXT
 NEXT
 FOR px = 360 TO 270 STEP -1
  LINE (-1 + 150, 170 + 100)-(-1 + 150 + SIN((px + 1) * 3.14159 / 180) * 30, 170 + 100 + COS((px + 1) * 3.14159 / 180) * 30), 0
  LINE (-1 + 150, 170 + 100)-(-1 + 150 + SIN(px * 3.14159 / 180) * 30, 170 + 100 + COS(px * 3.14159 / 180) * 30), 15
  PUT (150 + (px - 270), 282), plog%, PSET
  FOR pq = 1 TO wq
  NEXT
 NEXT
 FOR px = 150 TO 95 STEP -1
  PUT (px, 282), plog%, PSET
  FOR pq = 1 TO wq
  NEXT
 NEXT
 FOR px = 270 TO 360
  LINE (-1 + 150, 170 + 100)-(-1 + 150 + SIN((px - 1) * 3.14159 / 180) * 30, 170 + 100 + COS((px - 1) * 3.14159 / 180) * 30), 0
  LINE (-1 + 150, 170 + 100)-(-1 + 150 + SIN(px * 3.14159 / 180) * 30, 170 + 100 + COS(px * 3.14159 / 180) * 30), 15
  PUT (95 - (px - 269), 282), plog%, PSET
  FOR pq = 1 TO wq
  NEXT
 NEXT
 LINE (0, 280)-(50, 300), 0, BF
 LINE (149, 99)-(471, 300), 15, B
 LINE (150, 301)-(470, 301), 15
 InitSnow
 TIMER ON
END SUB

SUB PrepScreen
 LOCATE 12, 35
 COLOR 12
 PRINT "God Jul!"
 FOR x = 270 TO 335
  FOR y = 175 TO 190
  REM IF POINT(x + 1, y) = 12 AND POINT(x, y) = 0 THEN PSET (x, y), 1
   IF POINT(x - 1, y) = 12 AND POINT(x, y) = 0 THEN PSET (x, y), 1
  REM IF POINT(x, y + 1) = 12 AND POINT(x, y) = 0 THEN PSET (x, y), 1
   IF POINT(x, y - 1) = 12 AND POINT(x, y) = 0 THEN PSET (x, y), 1
  NEXT
 NEXT
 LINE (149, 99)-(471, 300), 15, B
 LINE (150, 301)-(470, 301), 15
END SUB

SUB StopSnow
 SHARED sts
 TIMER OFF
 sts = 1
END SUB