Källkoder

AMOS Ada Amiga E C Pascal QBasic
Filter: Case sensitive

Välj vilka språk du är intresserad av ovan. Namnen på språken i kolumnen 'Språk' är länken till källkoden. Du kan även filtrera med nyckelord i källkodsfilerna.

Alla C-program nedan är skrivna i ren ANSI-C för att vara så plattformsoberoende som möjligt. Några av dem är även skrivna för att passera testverktyget splint utan anmärkning. Detta gör att de på många ställen är extra pedantiska med typkonverteringar, argument och returvärden.

NamnSpråkBeskrivning
ascC
Tar ett tecken eller en ascii-kod (0-255) och skriver ut både ascii-koden och tecknet.
bouncePascal
Ett tennisspel av den äldre modellen. Skrivet för MS-DOS och Turbo Pascal 7. Källkoden är ett skrämmande exempel på spagettikod och korta variabelnamn.
calcC
En enkel parser som beräknar matematiska uttryck med hjälp av algoritmen 'recursive descent'. Kan hantera + - * / och ( ).
ccC
Letar upp och visar det n:te tecknet i en fil.
eratosthenesAda
C
Eratosthenes såll är en gammal grekisk algoritm som hittar alla primtal upp till en given gräns.
fakultetC
Amiga E
Beräknar fakulteten av argumentet med och utan rekursion.
gissaAda
C
Ett litet gissa talet-spel.
hexcatC
Tar ett filnamn som argument och skriver ut filen i hex-format.
listC
Ett paket som hanterar en länkad lista för generellt data. Innehåller bland annat exempel på pekare av alla de slag - även funktionspekare.
menuAmiga E
Ett litet program för att skapa menyer under AmigaOS.
planeterAMOS
Ritar ut en skalenlig bild av vårt solsystem.
punktC
Litet exempel på hantering av en datastruktur. Statisk initiering, array av strukturen, skicka referenser som argument med mera.
quicksortC
Rekursiv sorteringsalgoritm.
sgdC
Funktionen SGD använder Euklides algoritm för att finna den största gemensamma delaren mellan två tal.
snooowQBasic
Amiga E
Ett fönster med fallande snö.
soundexC
Soundex-koder används när man vill hitta till exempel namn utan att stava exakt rätt.
tictactoeC
Tic tac toe (tre i rad). Använder ANSI-koder för att rita ut spelplanen i ett terminalfönster.
vinkylC
Program för att beräkna hur lång tid det tar att kyla en dryck till en given temperatur.
witnessC
Algoritm för att avgöra om ett givet tal kan vara ett primtal.