Källkodskällan
Mer än du vill veta om Imperativ programmering

Fasta avdelningar

Ordlista / Artikelindex

Ordlistan innehåller många av de termer och konstiga ord man stöter på när man pratar om programmering. Hittar du inte ordet du söker? Följ länken nedan för att skicka in din fråga.

Programmera på 'rätt' sätt

En guide som svarar på de vanligaste frågorna om hur man bör tänka när man programmerar. Saker som att strukturera sin kod, modulärt tänkande med mera.

Källkoder

Källkodsexempel i många olika imperativa språk som förklarar olika algoritmer och visar hur program kan se ut i de olika språken.

'HTML - Vad är det?'

En guide för dig som vill lära dig grunderna kring HTML och hemsidebygge. Inga förkunskaper krävs. Allt man behöver kunna för att bygga upp en enkel sida gås igenom i tio korta kapitel.

Skicka in frågor

Har du en programmeringsrelaterad fråga som inte besvaras här? Skicka då in den. Svaret dyker oftast upp inom några dagar.

 

Mest läst just nu

Funktion

En mycket viktig egenskap för ett programmeringsspråk är förmågan att bryta upp stora stycken kod i mindre delar. Detta är viktigt ur två avseenden. Dels för att öka läsbarheten. Det är mycket lättare att få överblick över ett litet stycke kod än det är att få överblick över ett stort stycke kod. Och dels för att man genom att bryta ut kod som används på flera ställen i ett program kan undvika att skriva samma kod flera gånger. Kodduplicering är i allmänhet dåligt och leder ofta till fel i program när man uppdaterar koden på ett ställe men glömmer ett annat.

Pekare

Pekare, referens och adress... Kärt barn har många namn. Det pekaren pekar på, referensen refererar till och adressen lokaliserar är helt enkelt en plats i datorns minne. En minnescell. Man kan se minnet i datorn som en gigantisk array av bytes, och adressen är då helt enkelt indexet i arrayen. Det finns många skäl till att man som programmerare bör känna till pekare och ha någorlunda koll på hur de fungerar och framför allt hur de inte fungerar, även om man endast jobbar i högnivåspråk som av en eller annan anledning påstår att de inte har några pekare.

Undantag

Exceptions, eller undantag som det heter på svenska, skapar man då man stöter på något som är så fel eller ovanligt att man inte kan fortsätta med det man skulle göra. I språk som Java säger man att man kastar undantag (throw), i andra språk kan det heta raise. Man höjer alltså en flagga för att signalera att metoden inte avslutades så som den normalt brukar avslutas.

Argument

Argument används för att skicka data till program och funktioner.

Lista

Det finns en sak som man som programmerare måste lära sig att älska. Den är en viktig del av den grundläggande teoretiska datavetenskapen och är i princip omöjlig att undvika oavsett val av programmeringsspråk. Den har förmodligen många namn, men det som används av Uppsalas datavetare och således också av mig är consbox. Faktum är att consboxen är så omtyckt att den blivit symbol för den datavetenskapliga utbildningen vid Uppsala universitet.

"Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it."
-- Donald Knuth