Yatzy

This is a Yatzy java applet.

Yatzy är ett klassiskt tärningsspel där man med fem tärningar ska samla ihop så många olika kombinationer som möjligt. På den övre spelhalvan gäller det att få så många av varje värde som möjligt, på den undre ska man bilda kombinationer som par, tretal, kåk och så vidare. Är man inte nöjd med sitt utfall kan man slå om tärningarna. Max tre slag per tärning.

Klicka på tärningarna för att spara deras värden och på knapparna till vänster för att välja var poängen ska sparas.

Spelet är skrivet i Java. Klicka här för att titta på källkoden. Det behövs även ett skript för att spara högsta poäng. Detta skript är skrivet i Perl och källkoden finns här.

In English

This is the game of yatzy with Swedish rules. The main difference I have noticed when playing foreign yatzy versions is that a small straight seems to include only four dices. This is not the case here. A small straight contains five dices with values one to five, and a large straight has the values two to six - comparable to how a straight works in the casino game of poker. Otherwise it seems to be pretty much the same all over the world. Click on the dices to keep values. Select which field to put the score in after max three rolls.

View the Java source code
View the Perl CGI used to save hiscores

High Scores

För närvarande sparas inte högsta poäng mellan spelen.