yatzy.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php // yo, emacs! This is an -*- HTML -*- file.
 $title="Yatzy";
 $currentFile=__FILE__;
 include("header.php");
?>

<h1>Yatzy</h1>

<table><tr>
 <td align="center" valign="top">
  <applet codebase="java" code="Yatzy.class" width="350" height="600">
   This is a Yatzy java applet.
  </applet>
 </td>
 <td valign="top">
  <p class="maincontent">
   Yatzy är ett klassiskt tärningsspel där man med fem tärningar ska samla
   ihop så många olika kombinationer som möjligt. På den övre spelhalvan gäller det
   att få så många av varje värde som möjligt, på den undre ska man bilda kombinationer
   som par, tretal, kåk och så vidare. Är man inte nöjd med sitt utfall kan man slå om
   tärningarna. Max tre slag per tärning.
  </p>
  <p class="maincontent">
   Klicka p&aring; t&auml;rningarna f&ouml;r att spara deras v&auml;rden och p&aring;
   knapparna till v&auml;nster f&ouml;r att v&auml;lja var po&auml;ngen ska sparas.
  </p>
  <p class="maincontent">
   Spelet &auml;r skrivet i Java. <a href="sourceview.php?file=source/Yatzy.java">Klicka
   h&auml;r f&ouml;r att titta p&aring; k&auml;llkoden.</a>
   Det beh&ouml;vs &auml;ven ett skript f&ouml;r att spara h&ouml;gsta
   po&auml;ng. <a href="sourceview.php?file=cgi-bin/yatzy.pl">Detta skript
   &auml;r skrivet i Perl och k&auml;llkoden finns h&auml;r.</a>
  </p>
  <h3>In English</h3>
  <p class="maincontent">
   This is the game of yatzy with Swedish rules. The main
   difference I have noticed when playing foreign yatzy versions is
   that a small straight seems to include only four dices. This is
   not the case here. A small straight contains five dices with
   values one to five, and a large straight has the values two to
   six - comparable to how a straight works in the casino game of poker.
   Otherwise it seems to be pretty much the same all over the
   world. Click on the dices to keep values. Select which field to
   put the score in after max three rolls.
  </p>
  <p class="maincontent">
   <a href="sourceview.php?file=source/Yatzy.java">View the Java source code</a><br>
   <a href="sourceview.php?file=cgi-bin/yatzy.pl">View the Perl CGI used to save hiscores</a>
  </p>

  <h3>High Scores</h3>
  <p class="maincontent">
   F&ouml;r n&auml;rvarande sparas inte h&ouml;gsta po&auml;ng mellan spelen.
  </p>
 </td>
</tr></table>

<?php include("footer.php"); ?>