sourceview.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php
 $title="Sourceview -- ".$_GET["file"];
 $currentFile=__FILE__;
 include("header.php");
 if ($_GET["file"] != "")
 {
   $badRequest = 0;

   if ($_GET["file"][0] == '/')
    $badRequest = 1;
   else
   {
    $nr = 0;
    for ($i = 0; $i < strlen($_GET["file"]); $i++)
    {
      if ($_GET["file"][$i] == '.')
       $nr++;
      else if ($_GET["file"][$i] < '-')
      {
       $nr++;
       $_GET["file"][$i] = '-';
      }
    }
   }

   if ($nr != 1)
    $badRequest = 1;

   if ($badRequest == 0)
   {
    echo "<h1>".basename($_GET["file"])."</h1>";
    echo "<p class=\"maincontent\">Denna kod &auml;r public domain. ";
    echo "Om ni hittar fel eller vill &auml;ndra n&aring;got i koden blir ";
    echo "jag j&auml;tteglad om ni skickar dessa &auml;ndringar till ";
    echo "jesper [at] fantasi [punkt] se.";
    echo "</p><hr>";
    $file = fopen($_GET["file"],"r");
    if ($file != null)
    {
      echo "<pre class=\"codebox\">";
      while (!feof($file))
      {
       $ch = fgetc($file);
       switch ($ch)
       {
         case '<': echo "&lt;"; break;
         case '>': echo "&gt;"; break;
         case '&': echo "&amp;"; break;
         default: echo $ch;
       }
      }
      fclose($file);
      echo "</pre>";
    }
    else
      echo "<p class=\"maincontent\">Unable to open file.</p>";
   }
   else
    echo "<p class=\"maincontent\">I'd prefer not to display that page.</p>";
 }
 else
   echo "<p class=\"maincontent\">No file to open...</p>";
 include("footer.php");
?>