resource.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php // yo, emacs! This is an -*- HTML -*- file.
 $title="K&auml;llkodsk&auml;llan";
 $currentFile=__FILE__;
 include("header.php");
 include("framework.php");
?>

<h1>Källkodskällan<br><font class="subtext">Mer än du vill veta om Imperativ programmering</font></h1>

 <table align="center" class="noborder fullwidth">
  <tr><td width="49%" valign="top">

   <h3>Fasta avdelningar</h3>

   <h4><a href="article.php?cat=software">Ordlista / Artikelindex</a></h4>
   <p class="maincontent">
    Ordlistan inneh&aring;ller m&aring;nga av de termer och
    konstiga ord man st&ouml;ter p&aring; n&auml;r man pratar om
    programmering. Hittar du inte ordet du s&ouml;ker? Följ länken
    nedan för att skicka in din fråga.
   </p>

   <h4><a href="article.php?key=Programmering">Programmera p&aring; 'r&auml;tt' s&auml;tt</a></h4>
   <p class="maincontent">
    En guide som svarar p&aring; de vanligaste fr&aring;gorna om
    hur man b&ouml;r t&auml;nka n&auml;r man programmerar. Saker
    som att strukturera sin kod, modul&auml;rt t&auml;nkande med
    mera.
   </p>

   <h4><a href="source.php">Källkoder</a></h4>
   <p class="maincontent">
    K&auml;llkodsexempel i många olika imperativa språk som
    f&ouml;rklarar olika algoritmer och visar hur program kan se
    ut i de olika spr&aring;ken.
   </p>

   <h4><a href="html/index.php">'HTML - Vad &auml;r det?'</a></h4>
   <p class="maincontent">
    En guide f&ouml;r dig som vill l&auml;ra dig grunderna kring
    HTML och hemsidebygge. Inga f&ouml;rkunskaper kr&auml;vs. Allt
    man beh&ouml;ver kunna f&ouml;r att bygga upp en enkel sida
    g&aring;s igenom i tio korta kapitel.
   </p>

   <h4><a href="ask.php">Skicka in fr&aring;gor</a></h4>
   <p class="maincontent">
    Har du en programmeringsrelaterad fr&aring;ga som inte
    besvaras h&auml;r? Skicka d&aring; in den. Svaret dyker oftast
    upp inom n&aring;gra dagar.
   </p>

  </td>
  <td width="*">&nbsp;</td>
  <td width="49%" valign="top">

   <h3>Mest läst just nu</h3>
   <?php
    function compare_count($a, $b) {
     if ($a["count"] == $b["count"]) {
      return 0;
     }
     return ($a["count"] > $b["count"]) ? -1 : 1;
    }

    keysIndexBuilder("articles/");
    uasort($GLOBALS["keys"], "compare_count");
    for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
     do {
      $article = current($GLOBALS["keys"]);
      next($GLOBALS["keys"]);
     } while ($article["category"] != "software" || $article["main"] == false);

     echo "<h4><a href=\"article.php?key=".$article["Target"]."\">".$article["TheKey"]."</a></h4>";
     echo "<p class=\"maincontent\">";
     echo $article["shortDesc"];
     echo "</p>";
    }
   ?>
  </td></tr>
 </table>

 <p class="formulabox">
  <applet codebase="java" code="WebQuote.class" width="460" height="100">
   <font size="4"><b>"Beware of bugs in the above code; I have
             only proved it correct, not tried it."</b></font><br>
             -- Donald Knuth
  </applet>
 </p>

<?php include("footer.php"); ?>