English

Buggjakt

Denna bittra text skrevs ursprungligen till Erik 'Happi' Johansson och framfördes av undertecknad och två kollegor på hans disputationsmiddag. Texten har sedan avpersonifierats för att emulera ett mer generellt användbart spex.

(mel. 'Bella notte')

Åh, en sån natt,
en så'n fruktansvärd natt.
Jag satt uppe till halv åtta.
För att få fatt
på en bugg som jag haft,
men jag är en medelmåtta.
Fjärran från buggfri kod
satt jag där en soluppgång.
När plötsligt jag får se,
ja, det var ju faktiskt C.
Ååå, där satt ett &.
Ditt förbannade &!
Där det skulle va en *.
   

Originaltexten löd frammåt slutet: "Fjärran från buggfri kod satt jag där när Happi kom. Och i hans närhet sluts jag in i hans trollska kodvisdom. Ååå, Tack för all hjälp, alla frågor vi ställt. Men nu får vi gå till Richard." (Även Richard fick stå ut med en hel del konstiga frågor från oss yngre doktorander.)

Tillbaka till indexet