English

Nykterist

Jag vet att det var på vägen hem... I en buss. Kanske från Umeå.

(mel. 'Que sera sera')

Alla går runt med öl i hand
och sjunger och festar idag.
En dricker GT, en sommaräng,
men jag sjunger min refräng:

Nykterist javisst!
Jag mins vad som hände sist.
Att kräkas var ganska trist.
Nykterist javisst!
   

Tillbaka till indexet