English

Syntaxhack

Syntaxhack framfördes av duon "the Jespers" på en båt på väg till (eller från) Skokloster i samband med ASTEC:s avslutningsmiddag i maj 2006. Texten återanvändes senare på datavetarnas nollegasque några månader senare.

(mel. 'Grisen i säcken')

Jag satt på mitt kontor en dag när chefen storma in.
Han hade hittat en bit kod som han tyckte var fin.
Nu ville chefen att jag skulle anpassa den snutt
han hade hittat så att den gick in i vår produkt.

"Men jag vet inte vad det är."
"Det blir ju jättebra det här."
Jag protestera högljutt
när chefen plötsligt sa:

Du får ta en syntax ur högen och chansa
hoppas kompilatorn är snäll mot dig.
Det är ju det som är tjusningen med att i koden hacka,
UML och design? Nej, nej, nej.

Det ser ju inte ut som C, kan det va' XML?
Jag undrar om det kan va E eller nått funktionellt.

Men det är säkert bra
det måste det ju va
när chefen har sagt vi ska't ha.

Stoppa koden i interpretatorn för prolog.
Men prolog svara nej, trots att den nog en lösning såg.
Med paranteser runt allting så blir det säkert bra.
Men listmaskinen säger att det inte lisp kan va.

Den erbjuder att starta om
med nya värden gång på gång.
Vi får väl byta ut en del
och se vad som blir fel.

Jag får ta en syntax ur högen och chansa,
hoppas kompilatorn är snäll mot mig.
Det är ju det som är tjusningen med att i koden hacka,
gdb och lint? Nej, dom kör jag ej.

En BASIC-tolk ger bättre hjälp än många kanske vet,
denna kod den gav dock syntax error rad 23.

Med pilar här och var,
debugga några da'r.
Så är det nog Befunge vi har.

Jag provar byta ut alla små pilar mot objekt.
För Java eller C# har jag hört ska vara käckt.
Men kompilatorn sa att koden bort i minnet läckt.
Så VM:en tog allting bort med en garbage collect.

Kan det va Ada eller Cobol
kanske Algol eller SAS?
Ja, detta kan bli vad som helst
om sed och awk får tas.

Jag får ta en syntax ur högen och chansa,
kanske ML passar bättre idag.
Det är ju det som är tjusningen med att i koden hacka,
med let och fun får vi till det tror jag.

Jag får ta en syntax ur högen och chansa.
Finns det nåt alternativ?
Det är ju det som är tjusningen med att i koden hacka,
och designpatterns är tidsfördriv.

Men rekursionen funka ej och typerna är mest ett skämt.
Min patternmatching matchar ej men nu har något hänt.

För vi har blandat allt,
och koden helt bytt ut
och det blev ju Python till slut!
   

Tillbaka till indexet