English

Vi sätter oss i ringen

Denna text har uppstått mest av sig själv vid tillfällen då man sitter i ringliknande formationer. Jag tror att det från början var Kvasi som sa att det borde gå att skriva en text på det här temat till den här melodin.

(mel. 'Vi sätter oss i ringen')

Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand.
Vi är ett gäng studenter som gör så här ibland.
Med öl i alla glasen, kapsylen strax brevid.
Så är vi alla redo för capsens fröjdetid.
   

Tillbaka till indexet