article.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php

 /**
  * TODO: Separat program som genererar xml-filer av källkodsfilerna så att källkoder kan ligga kvar i ~/source och filerna visas av article.php (dumpa sourceview)
  * TODO: Thumbnail i index
  * TODO: <related>nyckelord#</related> -> Se även --- nyckelord1 | nyckelord2
  * TODO: Nyckelord: <code>void</code>
  * TODO: Parsa efter nyckelord i tabeller.
  * TODO: Skriv om returtyper på Amigan i returnera.xml
  * TODO: escape-sekvenser.xml är inte klar.
  */

 include("framework.php");

 function str2array($str) {
  return explode("-+-", $str);
 }

 function strtourl($str) {
  $result = "";
  for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
   $ch = $str[$i];
   switch ($ch) {
    case ' ': $result = $result."%20"; break;
    case '&': $result = $result."%26"; break;
    case '+': $result = $result."%2b"; break;
    case '-': $result = $result."%2d"; break;
    case 'Å': $result = $result."%e5"; break;
    case 'Ä': $result = $result."%e4"; break;
    case 'Ö': $result = $result."%f6"; break;
    case 'å': $result = $result."%c5"; break;
    case 'ä': $result = $result."%c4"; break;
    case 'ö': $result = $result."%d6"; break;
    default: $result = $result.$ch;
   }
  }

  return $result;
 }

 function strtohtml($str) {
  $result = "";
  $isoStr = utf8_decode($str);
  for ($i = 0; $i < strlen($isoStr); $i++) {
   $ch = $isoStr[$i];
   switch ($ch) {
    case utf8_decode('Å'): $result = $result.utf8_encode("&Aring;"); break;
    case utf8_decode('Ä'): $result = $result.utf8_encode("&Auml;"); break;
    case utf8_decode('Ö'): $result = $result.utf8_encode("&Ouml;"); break;
    case utf8_decode('å'): $result = $result.utf8_encode("&aring;"); break;
    case utf8_decode('ä'): $result = $result.utf8_encode("&auml;"); break;
    case utf8_decode('ö'): $result = $result.utf8_encode("&ouml;"); break;
    case utf8_decode('é'): $result = $result.utf8_encode("&eacute;"); break;
    default: $result = $result.utf8_encode($ch);
   }
  }

  return $result;
 }

 function articleStart($parser, $elementName, $elementAttrs) {
  echo strtohtml($GLOBALS["word"]);
  $GLOBALS["word"] = "";

  if (!$GLOBALS["display"]) {
   return;
  }

  switch($elementName) {
   case "KEYWORD":
    xml_set_character_data_handler($parser, "ignore");
    break;

   case "TOPIC":
    xml_set_character_data_handler($parser, "type");
    if ($elementAttrs["LABEL"] != null) {
     echo "<a name=\"".strtohtml($elementAttrs["LABEL"])."\"></a>";
    }
    if ($elementAttrs["SUBTITLE"] != null) {
     $GLOBALS["subtitle"] = "<br><font size=\"-1\">".$elementAttrs["SUBTITLE"]."</font>";
    } else {
     $GLOBALS["subtitle"] = "";
    }
    echo "<h1>";
    break;

   case "SUBTOPIC":
    if ($elementAttrs["LABEL"] != null) {
     echo "<a name=\"".strtohtml($elementAttrs["LABEL"])."\"></a>";
    }
    if ($elementAttrs["SUBTITLE"] != null) {
     $GLOBALS["subtitle"] = "<br><font size=\"-1\">".$elementAttrs["SUBTITLE"]."</font>";
    } else {
     $GLOBALS["subtitle"] = "";
    }
    if ($elementAttrs["DATE"] != null) {
     $GLOBALS["topicdate"] = $elementAttrs["DATE"];
    } else {
     $GLOBALS["topicdate"] = "";
    }
    if ($elementAttrs["ORIGLINK"] != null) {
     if ($GLOBALS["language"] == "SE") {
      $orig_text = "Originaldesign";
     } else {
      $orig_text = "Original design";
     }
     $GLOBALS["topictext"] = $orig_text.": <a href=\"".$elementAttrs["ORIGLINK"]."\" target=\"_blank\">".$elementAttrs["TEXT"]."</a>";
    } else if ($elementAttrs["TEXT"] != null) {
     $GLOBALS["topictext"] = $elementAttrs["TEXT"];
    } else {
     $GLOBALS["topictext"] = "";
    }
    echo "<h3>";
    break;

   case "SECTION":
    $GLOBALS["found_language"] = false;
    break;

   case "LANGUAGE":
    if ($elementAttrs["LANG"] == $GLOBALS["language"]) {
     $GLOBALS["found_language"] = true;
    } else if ($GLOBALS["found_language"] || $elementAttrs["LANG"] != $GLOBALS["default_language"]) {
     xml_set_character_data_handler($parser, "ignore");
     $GLOBALS["display"] = false;
    }
    break;

   case "INGRESS":
    echo "<p class=\"ingress\">";
    break;

   case "TEXT":
    if ($elementAttrs["STYLE"] == "small") {
     echo "<p class=\"imgtext\">";
    } else if ($elementAttrs["STYLE"] == "large") {
     echo "<p class=\"slogan\">";
    } else if ($elementAttrs["STYLE"] == "alert") {
     echo "<p class=\"alert\">";
    } else {
     echo "<p class=\"maincontent\">";
    }
    if ($elementAttrs["TOPIC"] != null) {
     echo "<b>".strtohtml($elementAttrs["TOPIC"])."</b> ";
    }
    break;

   case "A":
    xml_set_character_data_handler($parser, "type");
    echo "<a href=\"".strtohtml($elementAttrs["HREF"])."\">";
    break;

   case "IMAGE":
    if ($elementAttrs["ALIGN"] == "center") {
     echo "<div align=\"center\">";
    } else if ($elementAttrs["ALIGN"] == "left") {
     echo "<div align=\"left\">";
    } else if ($elementAttrs["ALIGN"] == "right") {
     echo "<div align=\"right\">";
    }
    if ($elementAttrs["BOX"] == "true" || $elementAttrs["BOX"] == "notext") {
     echo "<table class=\"imgframe\"><tr><td class=\"fullcell\">";
    }
    if ($elementAttrs["LINK"] != null) {
     echo "<a href=\"".$elementAttrs["LINK"]."\">";
    }
    echo "<img width=\"".$elementAttrs["WIDTH"]."\" height=\"".$elementAttrs["HEIGHT"];
    echo "\" src=\"gfx/".strtohtml($elementAttrs["SRC"])."\"";
    echo " alt=\"".strtohtml($elementAttrs["ALT"])."\">";
    if ($elementAttrs["LINK"] != null) {
     echo "</a>";
    }
    if ($elementAttrs["BOX"] == "true")
    {
     echo "<p class=\"imgtext\">";
     echo strtohtml($elementAttrs["ALT"]);
     echo "</p></td></tr></table>";
    } else if ($elementAttrs["BOX"] == "notext") {
     echo "</td></tr></table>";
    }
    if ($elementAttrs["ALIGN"] != null) {
     echo "</div>";
    }
    break;

   case "IMAGEGROUP":
    if ($elementAttrs["ALIGN"] == "center") {
     echo "<div align=\"center\">";
    } else if ($elementAttrs["ALIGN"] == "left") {
     echo "<div align=\"left\">";
    } else if ($elementAttrs["ALIGN"] == "right") {
     echo "<div align=\"right\">";
    } else {
     echo "<div>";
    }
    echo "<table class=\"imgframe\"><tr><td class=\"fullcell\">";
    $GLOBALS["imagetext"] = $elementAttrs["TEXT"];
    break;

   case "EM":
    echo "<em>";
    break;

   case "CODE":
    echo "<code>";
    break;

   case "CODEBOX":
    if ($elementAttrs["TITLE"] != null) {
     echo "<div class=\"codebox\"><h4 class=\"codeboxtitle\">".
        strtohtml($elementAttrs["TITLE"])."</h4><pre class=\"nomargin\">";
    } else {
     echo "<div class=\"codebox\"><pre class=\"nomargin\">";
    }
    break;

   case "FORMULABOX":
    if ($elementAttrs["TITLE"] != null) {
     echo "<div class=\"formulabox\"><h4 class=\"codeboxtitle\">".
        strtohtml($elementAttrs["TITLE"])."</h4><pre class=\"nomargin\">";
    } else {
     echo "<div class=\"formulabox\"><pre class=\"nomargin\">";
    }
    break;

   case "LT":
    echo "&lt;";
    break;

   case "GT":
    echo "&gt;";
    break;

   case "AMP":
    echo "&amp;";
    break;

   case "NBSP":
    echo "&nbsp;";
    break;

   case "LIST":
    echo "<ul class=\"maincontent\">";
    break;

   case "ITEM":
    echo "<li>";
    break;

   case "SUB":
    echo "<sub>";
    break;

   case "COLUMN":
    $width = "";
    if ($elementAttrs["WIDTH"] != null) {
     $width = " width=\"".$elementAttrs["WIDTH"]."\"";
    }
    if ($elementAttrs["ALIGN"] != null) {
     echo "<table class=\"noborder fullwidth\"><tr><td".$width." valign=\"".$elementAttrs["ALIGN"]."\" class=\"fullcell-na\">";
    } else {
     echo "<table class=\"noborder fullwidth\"><tr><td".$width." class=\"fullcell\">";
    }
    break;

   case "COLUMNBREAK":
    $width = "";
    if ($elementAttrs["WIDTH"] != null) {
     $width = " width=\"".$elementAttrs["WIDTH"]."\"";
    }
    if ($elementAttrs["ALIGN"] != null) {
     echo "</td><td".$width." valign=\"".$elementAttrs["ALIGN"]."\" class=\"fullcell-na\">";
    } else {
     echo "</td><td".$width." class=\"fullcell\">";
    }
    break;

   case "TABLE":
    if ($elementAttrs["START2"] == null) {
     if ($elementAttrs["INNER"] == "true") {
      fitable($elementAttrs["START"],
          str2Array(strtohtml($elementAttrs["HEADER"])),
          str2array(strtohtml($elementAttrs["STYLE"])));
     } else {
      ftable($elementAttrs["START"],
          str2Array(strtohtml($elementAttrs["HEADER"])),
          str2array(strtohtml($elementAttrs["STYLE"])));
     }
    } else {
     ftable2($elementAttrs["START1"],
         str2Array(strtohtml($elementAttrs["HEADER1"])),
         $elementAttrs["START2"],
         str2Array(strtohtml($elementAttrs["HEADER2"])),
         str2array(strtohtml($elementAttrs["STYLE"])));
    }
    break;

   case "HEADER":
    ftheader(str2array(strtohtml($elementAttrs["DATA"])),
         str2array(strtohtml($elementAttrs["STYLE"])));
    break;

   case "ROW":
    if ($elementAttrs["STYLE"] != null) {
     $style = str2array(strtohtml($elementAttrs["STYLE"]));
    } else {
     $style = null;
    }
    if ($elementAttrs["DATA2"] == null) {
     ftline(str2array(strtohtml($elementAttrs["DATA"])), $style);
    } else {
     ftline2(str2array(strtohtml($elementAttrs["DATA1"])),
         str2array(strtohtml($elementAttrs["DATA2"])), $style);
    }
    break;

   case "APPLET":
    echo "<p class=\"formulabox\"><applet codebase=\"java\" code=\"".
       $elementAttrs["CLASS"]."\" width=\"".$elementAttrs["WIDTH"]."\" height=\"".
       $elementAttrs["HEIGHT"]."\" alt=\"".strtohtml($elementAttrs["ALT"])."\">";
    echo strtohtml($elementAttrs["ALT"]);
    echo "</applet></p>";
    break;
  }
 }

 function articleStop($parser, $elementName) {
  echo strtohtml($GLOBALS["word"]);
  $GLOBALS["word"] = "";

  if ($elementName == "LANGUAGE") {
   xml_set_character_data_handler($parser, "keywordFinder");
   $GLOBALS["display"] = true;
   return;
  }

  if (!$GLOBALS["display"]) {
   return;
  }

  switch($elementName) {
   case "KEYWORD":
    xml_set_character_data_handler($parser, "keywordFinder");
    break;

   case "TOPIC":
    echo strtohtml($GLOBALS["subtitle"])."</h1>";
    xml_set_character_data_handler($parser, "keywordFinder");
    break;

   case "SUBTOPIC":
    echo strtohtml($GLOBALS["subtitle"])."</h3>";
    echo "<table class=\"fullwidth maincontent\"><tr><td><div class=\"topictext\">".strtohtml($GLOBALS["topictext"])."</div></td><td><div class=\"topicdate\">".strtohtml($GLOBALS["topicdate"])."</div></td></tr></table>";
    break;

   case "SECTION":
    break;

   case "INGRESS":
   case "TEXT":
    echo "</p>";
    break;

   case "A":
    echo "</a>";
    xml_set_character_data_handler($parser, "keywordFinder");
    break;

   case "IMAGEGROUP":
    if ($GLOBALS["imagetext"] != null) {
     echo "<p class=\"imgtext\">";
     echo strtohtml($GLOBALS["imagetext"]);
     echo "</p>";
    }
    echo "</td></tr></table>";
    echo "</div>";
    break;

   case "EM":
    echo "</em>";
    break;

   case "CODE":
    echo "</code>";
    break;

   case "CODEBOX":
   case "FORMULABOX":
    echo "</pre></div>";
    break;

   case "LIST":
    echo "</ul>";
    break;

   case "SUB":
    echo "</sub>";
    break;

   case "COLUMN":
    echo "</td></tr></table>";
    break;

   case "TABLE":
    ftend();
    break;

   case "FITABLE":
    fitend();
    break;
  }
 }

 function type($parser, $data) {
  // Only print this text.
  echo strtohtml($data);
 }

 function keywordFinder($parser, $text) {
  // Split data into words and search $keywords for a match.
  $length = strlen($text);

  for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
   $ch = substr($text, $i, 1);
   if (preg_match("'[a-zA-ZåäöÅÄÖ0-9_\-]'", $ch)) {
    $GLOBALS["word"] = $GLOBALS["word"].$ch;
   } else {
    if (array_key_exists(strtolower($GLOBALS["word"]), $GLOBALS["keys"]) &&
      strcmp($GLOBALS["keys"][strtolower($GLOBALS["currentKey"])]["Target"],
          $GLOBALS["keys"][strtolower($GLOBALS["word"])]["Target"]) != 0) {
     echo "<a class=\"keyword\" href=\"article.php?cat=".
        $GLOBALS["keys"][strtolower($GLOBALS["word"])]["category"]."&amp;key=".$GLOBALS["word"].
        "&amp;lang=".$GLOBALS["language"]."\">".strtohtml($GLOBALS["word"])."</a>".strtohtml($ch);
    } else {
     echo strtohtml($GLOBALS["word"].$ch);
    }
    $GLOBALS["word"] = "";
   }
  }
 }

 /****************************************************************************
  * Create the keyword table.
  */

 $sourceDir = "articles/";
 $category = $_GET["cat"];

 $language = $_GET["lang"];
 $default_language = "SE";
 if ($language == null) {
  $language = $default_language;
 }
 $display = true;
 $statistics = isset($_GET["stat"]);

 if (file_exists($sourceDir.$category)) {
  $sourceDir = $sourceDir.$category."/";
 }

 keysIndexBuilder($sourceDir);

// foreach ($keys as $k) {
//  echo "TheKey: ".$k["TheKey"]."<br>";
//  echo "Target: ".$k["Target"]."<br>";
//  echo "shortDesc: ".$k["shortDesc"]."<br>";
//  echo "visible: ".$k["visible"]."<br>";
//  echo "moreText: ".$k["moreText"]."<br>";
//  echo "category: ".$k["category"]."<br>";
//  echo "Image: ".$k["Image"]."<br>";
//  echo "Count: ".$k["Count"]."<br>";
// }

 if ($_GET["key"] != null) {
  /**************************************************************************
   * Display article based on keyword.
   */
  $target = $keys[strtolower($_GET["key"])]["Target"];

  if ($target != NULL) {
   $topic = $keys[strtolower($_GET["key"])]["TheKey"];
   $title = "K&auml;llkodsk&auml;llan - ".$topic;
  } else {
   $topic = $_GET["key"];
   $title = "K&auml;llkodsk&auml;llan - Keyword not found";
  }

  $GLOBALS["currentKey"] = $topic;

  if ($target != NULL && file_exists($sourceDir.$target.".xml")) {
   $currentFile = $sourceDir.$target.".xml";
   include("header.php");

   $counter_file = "counters/".strtolower($target);
   if (file_exists($counter_file)) {
    $count = intval(file_get_contents($counter_file));
    $count++;
   } else {
    $count = 1;
   }
   file_put_contents($counter_file, $count);

   $parser = xml_parser_create();
   xml_set_element_handler($parser, "articleStart", "articleStop");
   xml_set_character_data_handler($parser, "keywordFinder");

   $file = html_entity_decode(file_get_contents($sourceDir.$target.".xml"));
   $GLOBALS["word"] = "";
   xml_parse($parser, $file) or die (sprintf("XML Error during page read: %s at line %d",
                        xml_error_string(xml_get_error_code($parser)),
                        xml_get_current_line_number($parser)));
   xml_parser_free($parser);

   if ($language == "EN") {
    echo "<p class=\"formulabox\"><a href=\"article.php?cat=".$category."&lang=".$language.
       "\">Back to index</a></p>";
   } else {
    echo "<p class=\"formulabox\"><a href=\"article.php?cat=".$category."&lang=".$language.
       "\">Tillbaka till indexet</a></p>";
   }
  } else {
   $currentFile = "KeyNotFound-".$topic;
   include("header.php");
   echo "<h1>".$topic."</h1>";
   echo "<p class=\"maincontent\">Keyword not found.</p>";
  }
 } else {
  /**************************************************************************
   * Generate index over all articles.
   */
  $title = "Artikelindex";
  $category = $_GET["cat"];
  $currentFile = __FILE__;
  include("header.php");

  if ($category == "software") {
   if ($language == "EN") {
    echo "<h1>Article index and prorgammers dictionary</h1>";
    echo "<p class=\"maincontent\">";
    echo "If you don't find the word you are looking for use ";
    echo "<a href=\"ask.php\">this form</a> to tell me what you want to ";
    echo "read about.";
    echo "</p>";
   } else {
    echo "<h1>Artikelindex och ordlista med programmeringstermer</h1>";
    echo "<p class=\"maincontent\">";
    echo "Hittar du inte termen eller f&ouml;rklaringen du s&ouml;ker? ";
    echo "Anv&auml;nd <b><a href=\"ask.php\">fr&aring;geformul&auml;ret</a></b> ";
    echo "f&ouml;r att tala om vad du vill l&auml;sa om.";
    echo "</p>";
   }
  } else if ($category == "hardware") {
   if ($language == "EN") {
    echo "<h1>Blueprints and other hardware information</h1>";
    echo "<p class=\"maincontent\">";
    echo "Most of these hardware projects are meant for the Amiga computer. ";
    echo "Some of these schematics are my own design, some are modifications of schematics ";
    echo "found on the Aminet, and some are simply copied and reworked to fit the layout ";
    echo "of this page. I only publish schematics that I have built myself and know that ";
    echo "they works. Do you want help to build or do you have other questions regarding ";
    echo "Amiga hardware? <a href=\"contact.php\">Contact Fantasi.</a>";
    echo "</p>";
   } else {
    echo "<h1>Ritningar och annan h&aring;rdvaruinformation</h1>";
    echo "<p class=\"maincontent\">";
    echo "De flesta av dessa h&aring;rdvaruprojekt &auml;r f&ouml;r Amiga classic. ";
    echo "N&aring;gra av byggprojekten som finns beskrivna h&auml;r &auml;r &ouml;vers&auml;ttningar ";
    echo "av ritningar som finns p&aring; Aminet. ";
    echo "Vill du ha hj&auml;lp att bygga eller har du andra fr&aring;gor om ";
    echo "Amigah&aring;rdvara? <a href=\"contact.php\">H&ouml;r av dig till Fantasi.</a>";
    echo "</p>";
   }
  } else if ($category == "lyrics") {
   if ($language == "EN") {
    echo "<h1>Lyrics</h1>";
    echo "<p class=\"maincontent\">";
    echo "These are a bunch of lyrics that I have composed. Mainly computer related, almost ";
    echo "all in Swedish. I take no responsibility for what Google translate might think that ";
    echo "they mean. ";
    echo "</p>";
   } else {
    echo "<h1>S&aring;ngtexter</h1>";
    echo "<p class=\"alert\">";
    echo "<font size=\"+2\"><b>Varning!</b></font><br>";
    echo "De flesta s&aring;ngtexter som publiceras h&auml;r &auml;r skrivna i olika studentsammanhang och har ett ";
    echo "ganska grabbigt studentg&auml;ng (datavetare) som m&aring;lgrupp. En del texter ";
    echo "&auml;r varken politiskt korrekta, genomt&auml;nkta eller l&auml;mpade f&ouml;r de yngre. ";
    echo "<br><b>L&auml;s dem p&aring; egen risk.</b>";
    echo "</p>";
   }
  } else {
   if ($language == "EN") {
    echo "<h1>Fantasi's article database</h1>";
   } else {
    echo "<h1>Fantasis artikeldatabas</h1>";
   }
  }

  $lastFirstChar = 0;

  echo "<table class=\"ftable\">";

  ksort($keys, SORT_STRING);
  $index = count($keys);
  reset($keys);
  while ($index > 0) {
   $index--;
   $key = key($keys);
   $keyObject = current($keys);
   next($keys);

   if (!$keyObject["visible"] ||
     ($category != NULL && $keyObject["category"] != $category && $keyObject["category"] != "")) {
    continue;
   }

   $firstChar = ord(utf8_decode(strtoupper($key)));
   if ($firstChar < 65) {
    $firstChar = 64;
   }

   if ($firstChar != $lastFirstChar) {
    echo "<tr><th>&nbsp;</th>";
    if ($statistics) {
     echo "<th>&nbsp;</th>";
    }
    echo "<td class=\"fheader\"><b>- ";
    if ($firstChar > 64) {
     echo strtohtml(utf8_encode(chr($firstChar)));
    } else {
     if ($language == "EN") {
      echo "Numbers &amp; Symbols";
     } else {
      echo "Siffror &amp; Symboler";
     }
    }
    echo " -</b></td></tr><tr><td class=\"line\" colspan=\"2\"></td></tr>";
    $lastFirstChar = $firstChar;
   }

   $file = strtourl($keyObject["TheKey"]);
   echo "<tr><th class=\"framelineheader\"><a class=\"menu-header\" name=\"";
   echo strtohtml($key)."\" href=\""."article.php?cat=".$category."&amp;key=".$file."&amp;lang=".$language.
      "\">".strtohtml($keyObject["TheKey"])."</a></th>";
   if ($statistics) {
    echo "<th class=\"framelineheader\">".$keyObject["count"]."</th>";
   }
   echo "<td class=\"framedata\">";
   echo strtohtml($keyObject["shortDesc"]);
   if ($keyObject["moreText"]) {
    if ($language == "EN") {
     $read_more = "Read more...";
    } else {
     $read_more = "L&auml;s mer h&auml;r...";
    }
    echo "<br><a href=\""."article.php?cat=".$category."&amp;key=".$file."&amp;lang=".$language.
       "\">".$read_more."</a>";
   }
   echo "</td></tr><tr><td class=\"line\" colspan=\"2\"></td></tr>";
  }
  echo "</table>";
 }

 include("footer.php");
?>