nyckel.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Hårdvarulås</keyword>
 <keyword hidden="true">Nyckelbrytare</keyword>
 <topic>Lås Amigan med en nyckel</topic>
 <ingress>
  Om man har sin Amiga stående på ett ställe där andra kan komma åt
  den kan det vara bra att kunna låsa sin dator för att skydda den
  från intrång. Flera lösenordsprogram existerar, men så länge
  datorn kan startas om med en egen startdiskett så finns det inget
  program som kan ge ett 100%:igt skydd.
 </ingress>

 <codebox title="Komponenter">
  Nyckelströmställare, 1 pol, till-från
 </codebox>

 <subtopic>Byggbeskrivning</subtopic>
 <text>
  Det är inte svårt att koppla in ett hårdvarulås i sin Amiga.
  Nyckelbrytaren som nämns i komponentlistan har fördelen att den
  har en unik nyckel. Beroende på vilka säkerhetskrav man har så kan
  man hitta betydligt billigare och mindre brytare, men dessa brukar
  då ha identiska nycklar och skyddar kanske endast mot klåfingriga
  småsyskon (om ens det).
 </text>
 <text>
  Det finns två varianter som båda har sina fördelar och nackdelar.
  Själva byggbeskrivningen för respektive variant finns på separata
  sidor som beskriver funktionen som låset bygger på. I dessa
  beskrivningar byter man ut strömställaren mot nyckelströmställaren
  man valt. Vill man använda både nyckel- och vippbrytare måste
  dessa parallellkopplas.
 </text>

 <text topic="Resetlås">
  Detta lås sätts på reset-signalen och innebär att
  en låst dator alltid är avstängd. Man bör slå av strömmen om
  datorn ska stå låst en längre stund. Det enda man behöver göra är
  att hitta KBRESET-signalen och koppla den via brytaren til jord.
  Den brukar finnas vid tangentbordskontrollern. Hur man hittar
  reset-signalen på några olika Amigamodeller beskrivs
  i <a href="article.php?key=resetknapp">"Anslut resetknappen i
  towerlådan"</a>.
 </text>
 <text topic="Pauslås">
  Att låsa sin dator med hjälp av paussignalen ger
  fördelen att man kan låsa den utan att behöva stänga av eller
  starta om. Nackdelarna är dock att hela datorn pausas - även
  klocka, nätverksföbindelser och dyligt. Detta kan ge en del
  problem om man lämnar datorn pausad en längre tid. Pauslåset
  fungerar dessutom endast med 68000, 010, 020 och 030, har man
  nyare processor så finns inte signalen som behövs för att pausa.
  Hur du pausar en Amiga beskrivs i
  <a href="article.php?key=pause">"Att installera en pausknapp"</a>.
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />

 <subtopic>Att placera startnyckeln</subtopic>
 <text>
  I en A500/A500+ finns det en utmärkt plats på högersidan för
  nyckelbrytaren. Borra ett 18 mm hål till vänster om
  diskettstationen i den undre halvan av chassit. Använder man
  ovan nämnda nyckelströmställare bör den sättas fast i chassit
  innan trådarna löds fast eftersom den ska sättas in utifrån.
 </text>
 <image width="191" height="45" src="el_pause_pic2.png" alt="Figur 2" />

 <text>
  I en A1200 är det lite trängre, men så länge man inte har
  något installerat i det extrautrymme som finns under
  diskettstationen så får nyckelbrytaren plats där. En A600
  innehåller inga tomrum. Detta gör det näst intill omöjligt att
  trycka in en så stor nyckelbrytare som den som nämns i
  komponentlistan. Det finns mindre brytare som kanske går att trixa
  in någonstans. Övriga Amigamodeller har gott om plats i sina lådor
  och det bör inte vara något problem att hitta lämplig placering
  för brytaren.
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
</article>