videoport.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Videoport</keyword>
 <topic>Videoportens pinkonfiguration</topic>

 <ingress>
  Pinkonfiguration för Amigans videoport.
 </ingress>

 <table start="1" header=" -+-Namn-+-I/O-+-Beskrivning" style="c-+-c-+-">
  <row data="/XCLK-+-I-+-Extern Klocka"/>
  <row data="/XCLKEN-+-I-+-Extern Klocka Enable (47 ohm)"/>
  <row data="RED-+-O-+-Analog röd (75 ohm)"/>
  <row data="GREEN-+-O-+-Analog grön (75 ohm)"/>
  <row data="BLUE-+-O-+-Analog blå (75 ohm)"/>
  <row data="DI-+-O-+-Digital Intensity (47 ohm)"/>
  <row data="DB-+-O-+-Digital blå (47 ohm)"/>
  <row data="DG-+-O-+-Digital grön (47 ohm)"/>
  <row data="DR-+-O-+-Digital röd (47 ohm)"/>
  <row data="/CSYNC-+-O-+-Composite Sync (47 ohm)"/>
  <row data="/HSYNC-+-O-+-Horisontell Sync (47 ohm)"/>
  <row data="/VSYNC-+-O-+-Vertikal Sync (47 ohm)"/>
  <row data="GNDRTN-+----+-Return for /XCLKEN (e.g. digital ground)"/>
  <row data="/PIXELSW-+-O-+-Genlock Overlay (47 ohm)"/>
  <row data="/C1-+-O-+-Klocka ut (47 ohm)"/>
  <row data="GND-+----+-Video Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Video Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Video Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Video Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Video Ground"/>
  <row data="-12V-+----+--12 Volt DC (10 mA)"/>
  <row data="+12V-+----+-+12 Volt DC (100 mA)"/>
  <row data="+5V-+----+-+5 Volt DC (100 mA)"/>
 </table>

 <text>
  Några av stiften i videoporten är avsedda för
  strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut
  endast dessa stift om det krävs för den externa
  utrustningen. Man bör alltid försöka ta
  strömmen direkt från nätagget om det är
  möjligt. Video-jord är inte samma sak som SHIELD
  (skärm-jord). Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex.
  /XCLK) anger att signalen är aktiv låg.
 </text>
</article>