byte.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Byte</keyword>
 <keyword hidden="true">bytes</keyword>
 <topic>Byte</topic>
 <ingress>
  En vanlig enhet i datorer är en byte. En byte består av
  åtta bitar vilket räcker för att lagra talen 0 -
  255 alternativt -128 - 127. Byte förkortas med ett stort B
  och många saker i en dator, till exempel minne och
  hårddiskstorlek, mäts i enheten byte. Vanligen ser man
  enheten tillsammans med något prefix som till exempel kB, MB
  och GB.
 </ingress>
</article>