extdiskport.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Diskettenhetsport (extern)</keyword>
 <topic>Den externa diskettenhetsportens pinkonfiguration</topic>

 <ingress>
  Pinkonfiguration för Amigans externa diskettenhetsport.
 </ingress>

 <table start="1" header=" -+-Namn-+-I/O-+-Beskrivning" style="c-+-c-+-">
  <row data="/RDY-+-I/O-+-Disk Ready"/>
  <row data="/DKRD-+-I-+-Disk Read Data"/>
  <row data="GND-+---+-Jord"/>
  <row data="GND-+---+-Jord"/>
  <row data="GND-+---+-Jord"/>
  <row data="GND-+---+-Jord"/>
  <row data="GND-+---+-Jord"/>
  <row data="/MTRXD-+-OC&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Disk Motor Control"/>
  <row data="/SEL2-+-OC&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Select Drive 2"/>
  <row data="/DRES-+-OC&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Disk Reset"/>
  <row data="/CHNG-+-I/O-+-Disk Removed From Drive--Latched Low"/>
  <row data="+5V-+---+-+5 Volts DC (250 mA maximum)"/>
  <row data="/SIDE-+-O-+-Select Disk Side--0=Upper, 1=Lower"/>
  <row data="/WPRO-+-I/O-+-Disk Is Write Protected"/>
  <row data="/TK0-+-I/O-+-Drive Head Position Over Track 0"/>
  <row data="/DKWE-+-OC&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Disk Write Enable"/>
  <row data="/DKWD-+-OC&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Disk Write Data"/>
  <row data="/STEP-+-OC&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Step The Head--Pulse, First High, Then Low"/>
  <row data="DIR-+-OC&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Select Head Direction--0=Inner, 1=Outer"/>
  <row data="/SEL3-+-OC&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Select Drive 3"/>
  <row data="/SEL1-+-OC&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Select Drive 1"/>
  <row data="/INDEX-+-I/O-+-Disk Index Pulse"/>
  <row data="+12V-+---+-+12 Volts DC (160 mA maximum)"/>
 </table>

 <text>
  <sup>*</sup> OC = Open Collector
 </text>

 <text>
  Några av stiften i porten är avsedda för
  strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut
  endast dessa stift om det krävs för den externa
  utrustningen. Man bör alltid försöka ta
  strömmen direkt från nätagget om det är
  möjligt. Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex.
  /RDY) anger att signalen är aktiv låg.
 </text>
</article>