klass.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Klass</keyword>
 <keyword hidden="true">klassen</keyword>
 <keyword hidden="true">klasser</keyword>
 <topic>Klass</topic>
 <ingress>
  Termen klass används främst i objektorienterade sammanhang och är
  då en beskrivning av ett objekt. Klassen beskriver de egenskaper
  och metoder som objektet har. En klass existerar aldrig i
  sinnevärlden under en programkörning utan används endast som
  byggbeskrivning då programmet ska skapa objekt.
 </ingress>
</article>