kompilera.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Kompilera</keyword>
 <keyword hidden="true">kompilerar</keyword>
 <keyword hidden="true">kompileras</keyword>
 <topic>Kompilera</topic>
 <ingress>
  Att översätta någon form av källkod / rådata till ett annat, mer
  användbart format. Normalt när man pratar om kompilering så
  handlar det om att översätta en källkod till ett format som en
  dator kan förstå - alltså en körbar fil. Man kan även säga att man
  kompilerar data för att få till exempel tabeller eller diagram.
 </ingress>
</article>