lev7.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Nivå 7-avbrott</keyword>
 <keyword hidden="true">level7</keyword>
 <keyword hidden="true">level7-avbrott</keyword>
 <topic>Nivå 7-avbrott</topic>
 <ingress>
  680x0 har sju avbrottssignaler. Avbrottssignal nummer sju har
  högst prioritet och avbryter all annan exekvering i
  processorn. Flera program har stöd för detta och kan
  fås att vakna till liv vid denna signal. Bland annat
  programmeringsmiljöer som AsmOne utnyttjar signalen för
  att avbryta körande program, och monitorer i stil med Action
  Replay 3 och HRTmon använder den för att frysa
  körande program (läs spel ;-) ). Signalen kan endast
  alstras av hårdvara så för att utnyttja dessa funktioner
  krävs lite lödning.
 </ingress>

 <codebox title="Komponenter">
  Tryckströmställare, 1 pol, (från)-till
  3 st Dioder, 1N4148
 </codebox>

 <subtopic>Byggbeskrivning</subtopic>
 <text>
  Ett nivå 7-avbrott genereras genom att koppla de tre
  avbrottssignalerna (IPL0, IPL1, IPL2) till jord (GND).
  Lättaste stället att finna dessa signaler är oftast
  i expansionsportarna. Koppla de tre signalerna, via dioderna och
  strömställaren, till jord som figuren visar. Då
  strömställaren sluts genereras ett avbrott av sjunde
  graden. Jag har valt dioden 1N4148 därför att jag
  köpte en storpack av den för ett antal år sedan
  och har använt den till allt jag lött ihop sedan dess.
  Det är inga större strömmar i en Amiga så de
  flesta vanliga dioder duger gott till detta bygge.
 </text>

 <image width="141" height="45" src="el_lev7_pic1.png" alt="Figur 1" />
 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <text topic="Amiga 500">
  I cartridgeporten på A500 finner Du IPL0,
  IPL1 och IPL2 på pinnarna 40, 42 och 44, det vill säga
  på undersidan av moderkortet.
 </text>

 <text topic="Amiga 1200">
  I 1200:an finner Du IPL0, IPL1 och IPL2 på pinnarna 83, 82
  och 81 i CPU-kortplatsen. Det kan vara lite bökigt att
  löda vid porten, men det finns borrade lödpunkter vid
  dessa pinnar. Räkna noggrant!
 </text>

 <subtopic>Övrigt</subtopic>
 <text>
  Detta bygge fungerar på samtliga Amigor med 680x0-processor.
  Om du har en modell som inte finns beskriven här så
  hittar du signalerna på processorn, och troligtvis även
  i olika expansionsportar.
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
</article>