lsb.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Minst signifikanta biten</keyword>
 <keyword>Least Significant Bit</keyword>
 <keyword hidden="true">lsb</keyword>
 <topic>Minst signifikanta biten</topic>
 <ingress>
  Den minst signifikanta biten i ett binärt tal är den som
  har det lägsta värdet, det vill säga bit noll.
  På engelska heter den least significant bit (LSB).
 </ingress>
</article>