1515.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>1515</keyword>
  <topic>1515</topic>
  <ingress>
   1515 är en av de stora datasalarna på Pollacksbacken där
   Uppsalas datastudenter (i alla fall på min tid) brukade tillbringa större delen av sin tid.
   Texten skrevs en dag när undertecknad inte kom på den briljanta
   idén att eftersända posten till datasalen.
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Vårvindar friska')">
Höstvindar vina, ursch vilken pina,
jag tror jag stannar hemma idag.
Vid terminalen, inne i salen,
uppe i 1515.
Hackar på SPAC:en, skriver i c,
minneshantering, vad är nu det?
Trycker ctrl-x, trycker ctrl-s,
dags då att kompilera.

Gcc gnäller, lint bara skäller:
"Code way to ugly, won't even try."
Söker så buggar som koden tuggar,
hittar snart alla stavfel.
Provar att kompilera igen,
titta det gick igenom, nej men...
Oj! Nej! Vad händer? Gnistrar och bränner.
Titta! Vi fick en core-dump.
  </formulabox>
</article>