Buggfix_kommer.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
   <keyword>Bugfix kommer</keyword>
   <topic>Bugfix kommer</topic>
   <ingress>
     Ingen kommentar. Eller, jo, en.
   </ingress>
   <formulabox title="(mel. 'Vals ur glada änkan')">
Bugfix kommer, bugfix kommer
nästan klar...
Koden granskas, och förvanskas
// Kommentar
Skål för varje fulkod
Skål för varje for
Inga buggar finnas kvar när punch vi får.
   </formulabox>
</article>