C_ar_ett_folk.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>Det apfulla folket</keyword>
  <topic>Det apfulla folket</topic>
  <ingress>
   "Det apfulla folket" fann sin inspiration under Otympliga spelen i Umeå
   2002. C är datastudenternas bokstav bland teknologerna i Umeå.
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Det gåtfulla folket')">
C är ett folk och dom bor i ett främmande land
detta land byggt av kyla och öl.
Genom den ölen där simmar pirayorna fram
och alla kvinnor de ser, ber sin sista bön.
Där går en flicka som klär sig i latex, hon älskar all snö.
Andra har satt sig i bastun att invänta sensommarns tö.
Där, går en pojke som hittat en dunk.
Där, går en annan som tog sig en klunk, han började hosta...
Där, samlar pojkarna sig kring en back, som de tömmer.
Alla är blå och de tillhör det apfulla folket.
  </formulabox>
</article>