Helan_rod.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>Helan röd</keyword>
  <topic>Helan röd</topic>
  <ingress>
   Oracle hittade på nya ledord under 2009, "Infinite red potential".
   Detta tog jag fasta på och stoppade in följande text i sånghäftet
   till julmiddagen. Jag inbillar mig att den kan funka även i andra sammanhang.
   Om man har en lingonsnaps till exempel.
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Helan går')">
Helan röd,
den dricker man till smör och bröd.
Inga kval,
den har potential.
Och då den är oändligt god,
så fattar vi ånyo mod...
Helan röd.
... att äta mera bröd.
  </formulabox>
</article>