Kom_och_ta_mig.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>Kom och ta mig...</keyword>
  <topic>Kom och ta mig...</topic>
  <ingress>
   Denna kombination av Nile City och Brandsta City Släckers diktades ihop
   på Skarinska inför sittningen under Otympliga spelen i Umeå 2001.
   Framförandet innebar naturligtvis även att vi fick öva in City
   Släckers mycket avancerade koreografi från melodifestivalen.
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Kom och ta mig')">
Jag stod där en dag på en brandstation
och putsa' på brandbilen min.
Där stod han då plötsligt i dörren (å)
med ett förunderligt flin.

Brandchefen vänder man ej ryggen till
nej honom kan man inte lita på.
Nu stod han med byxorna på trekvart
och skrek så att näsan blev blå:

Kom och ta mig hårt bakifrån, hårt bakifrån, hårt bakifrån.
Kom och ta mig hårt bakifrån, kom ta mig hårt bakifrån.

Jag ställde mig tveksam till hans förslag,
han är ingen skönhet precis,
och int' vill jag gärna att han och jag,
skall mötas här på detta vis.

Jag slängde en blick på hans håriga bak,
det var inget vackert ryggslut.
Men chefen han gorma, tog nya tag:
Ta nu din slang och ryck ut!

Kom och ta mig hårt bakifrån, hårt bakifrån, hårt bakifrån.
Kom och ta mig hårt bakifrån, kom ta mig hårt bakifrån.
  </formulabox>
</article>