Sangen_till_skotet.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>Sången till Skötet</keyword>
  <topic>Sången till Skötet</topic>
  <ingress>
   Under en sittning i Umeå 2000 fick undertecknad för sig att skriva fyra spex
   som alla skulle framföras under sittningen. Fyra spex blev det och ett av dem
   var "Sången till Skötet". Skötet är Umeå datastudenters festlokal. Spexet blev
   kort och inte så bra, men när man som utböling sjunger om hemmapublikens favoritlokal
   så går det hem ändå.
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Värmlandsvisa')">
Det finns en gammal skröna om livet vid UmU,
den talar om det ljuva varma Skötet.
Där finnes alla fester där lever man så gott,
ty baren, ja den har alltid öppet.
Och priserna är låga, och utbudet är bra.
Så uti gamla Skötet där är man alltid glad,
där finnes alltid någonting att dricka.
  </formulabox>
</article>