Tio_tusen.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
   <keyword>Tio tusen rader källkod</keyword>
   <topic>Tio tusen rader källkod</topic>
   <ingress>
      Detta minimalistiska spex framfördes av Uppsala-Eländet på datavetarkonferensen i Uppsala 2002.
   </ingress>
   <formulabox title="(mel. 'Tio tusen röda rosor')">
Tio tusen rader källkod har jag i min fil
Tio tusen rader ren assembler kod
Men när jag ska köra filen säger datorn - NEJ!
Tio tusen rader källkod och en bugg...
   </formulabox>
</article>