Umevisa.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>Umevisa</keyword>
  <topic>Umevisa</topic>
  <ingress>
   Denna högst tveksamma text är en av de fyra som av någon
   outgrundlig anledning (se "Uppsala") skrevs under loppet av några
   timmar på en sittning i Umeå år 2000.
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Idas sommarvisa')">
Man ska inte åka till Umeå
om man inte har overall.
Där tvingas man dricka en massa öl,
ja långt mycket mer än man tål.

Man capsar och får inte kontra,
det gör att man blir jävligt full.

Och påsen den fyller man jättefort,
ja innan man trillar omkull.
  </formulabox>
</article>