undantag.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Undantag</keyword>
 <keyword>Exception</keyword>
 <keyword hidden="true">try</keyword>
 <keyword hidden="true">catch</keyword>
 <keyword hidden="true">throw</keyword>
 <topic>Exceptions / Undantag</topic>
 <ingress>
  Exceptions, eller undantag som det heter på svenska, skapar man då
  man stöter på något som är så fel eller ovanligt att man inte kan
  fortsätta med det man skulle göra. I språk som Java säger man att
  man kastar undantag (throw), i andra språk kan det heta raise.
  Man höjer alltså en flagga för att signalera att metoden inte
  avslutades så som den normalt brukar avslutas.
 </ingress>
 <text>
  Om man till exempel ska skriva något i en fil men upptäcker att
  filen inte finns eller att disken är full så är det inte säkert
  att metoden som ska skriva till filen vet hur den ska hantera
  denna märkliga situation. Den kastar då ett undantag till den som
  anropade metoden och låter anroparen besluta vad som ska göras.
 </text>
 <text>
  Undantag skickas inte via de vanliga returvärdena från en metod,
  utan normalt finns en separat kanal för att hantera dessa. När
  ett undantag kastas kommer koden därefter att hoppas över. Man
  hoppar frammåt i programmet tills dess att man hittar en speciell
  kodbit som hanterar felet som uppstått. Det är vanligt att
  programmeringsspråk har ett speciellt sätt att kapsla in kod som
  kan generera undantag så att det vet direkt var någonstans koden
  som hanterar det finns. Om koden för att hantera undantaget finns
  i samma metod som det genereras så hanteras det lokalt, annars
  kommer metoden att avslutas och undantaget skickas vidare till den
  anropande koden.
 </text>
 <codebox title="Exempel i Java">
  try {
    FileOutputStream foStr = new FileOutputStream("foo");
  }
  catch (FileNotFoundException e) {
    System.err.println("File not found!");
  }
 </codebox>

 <subtopic>Hur och var undantag bör hanteras</subtopic>
 <text>
  Mitt generella tips när det gäller var man ska fånga undantag är:
  Fånga och hantera undantag så tidigt som möjligt. Om du kan
  hantera undantaget i samma metod som orsakar det så ska du fånga
  det där. Skicka inte vidare undantag som kod utanför metoden inte
  behöver känna till. Att läcka undantag är att avslöja
  implementationsdetaljer, och det ska man aldrig göra.
 </text>
 <text>
  Om du försöker öppna en fil och den till exempel inte finns kommer
  du få ett <code>FileNotFoundException</code> från Java. Om detta
  inträffar i en metod där du har möjlighet att åtgärda felet (till
  exempel genom att skapa filen eller öppna någon annan fil) så är
  detta rätt ställe att ta hand om det. Fånga det då enligt exemplet
  ovan och gör rätt sak. Det är i princip aldrig rätt sak att
  ignorera undantag genom att fånga dem och lämna hanteringskoden
  tom. Undantag genereras för att något har gått snett, att ignorera
  detta är nästan alltid en bugg.
 </text>
 <text>
  Om det inte går att hantera undantaget på något vettigt sätt i den
  metod där det genereras så bör det skickas vidare till den
  anropande koden. I det fallet fångar man inte undantaget alls,
  utan deklarerar att metoden kan kasta ett undantag med
  <code>throws</code>.
 </text>
 <codebox>
  public void readFile() throws FileNotFoundException
  {
    FileOutputStream foStr = new FileOutputStream("foo");
    ...
  }
 </codebox>

 <text>
  Om man ska sätta en hel metod inom <code>try{}</code> eller bara
  det specifika anrop som genererar undantaget beror helt på vad
  metoden gör i övrigt och hur den ser ut rent estetiskt. Om man har
  flera anrop som kan generera undantag och alla dessa ska hanteras
  på samma sätt så är det ju vettigt att sätta alla dessa anrop inom
  samma <code>try{}</code> så att man bara behöver skriva
  hanteringskoden på ett ställe. Om det är flera anrop som genererar
  olika undantag som ska hanteras på olika sätt så tycker inte jag
  att de ska sitta i samma <code>try{}</code> även om det är möjligt
  i de flesta fall. Egentligen handlar det nog mest om en
  koddesign-fråga om man vill sätta hanteringskoden nära stället där
  undantaget genereras eller om man vill sätta all hanteringskod för
  en hel metod i slutet av metoden. Det viktigaste är ju att koden
  blir lättläst, så om det stökar till i koden att sätta en massa
  hanteringskod överallt så är det kanske bättre att sätta allt sist
  genom att sätta hela metoden i samma <code>try{}</code>.
 </text>

 <subtopic>När ska man använda undantag?</subtopic>
 <text>
  Att kasta undantag är som namnet antyder något man endast gör i
  undantagsfall. Fel som kan hanteras lokalt bör också hanteras
  lokalt, man ska inte lasta över ansvaret på någon annan metod om
  det inte är nödvändigt. Detta betyder även att man inte ska
  hantera andras fel. Får man till exempel felaktiga indata så är
  det högst motiverat att tala om att detta skedde, även om man kan
  hantera felet själv. Felaktiga indata är oftast något som den
  anropande metoden vill veta om eftersom det antyder att något är
  fel på riktigt. Att kasta ett undantag är ett utmärkt sätt att
  hantera felaktiga indata.
 </text>
 <text>
  Det finns två regler man aldrig bör bryta emot:
 </text>
 <formulabox>
  1. Fånga aldrig undantag om du inte vet varför de uppstår.
 </formulabox>
 <text>
  Om man inte vet varför ett undantag uppstår är det ganska troligt
  att man inte kan hantera det på ett vettigt sätt. Om man får ett
  undantag tillbaka från ett metodanrop så betyder det att något
  gått fel där. En felaktig hantering av detta undantag (till
  exempel att ignorera det) är det samma som att gömma fel i
  programmet. Kan man inte hantera felet är det bättre att skicka
  det vidare.
 </text>
 <text>
  Som utvecklare är det ganska vanligt att man sitter längst ut i
  anropskedjan. Det vill säga man använder biblioteksfunktioner som
  kan generera undantag, men det finns ingen anropande kod utanför
  den egna som kan hantera felen. Regeln gäller naturligtvis även då
  - fånga inte undantaget om du inte vet varför det uppstår. Men då
  det inte finns någon att skicka vidare felet till blir du så illa
  tvungen att själv ta reda på vad som faktiskt händer och hantera
  undantaget på riktigt. Den som ser detta som en dålig sak kan
  sluta läsa nu och bör överväga att låta bli att programmera.
 </text>
 <formulabox>
  2. Fånga rätt typ av undantag.
 </formulabox>
 <text>
  Den andra regeln är också till för att förhindra att man gömmer
  fel i sitt program. Säg till exempel att man (i Java) vill ta hand
  om <code>FileNotFoundException</code>. Då är det just detta man
  ska fånga, inte det mer generella <code>IOException</code> vilket
  kanske kan kännas lockande ibland. Att fånga
  <code>IOException</code> och bara hantera felet att filen inte
  hittas gör att saker kommer att gå sönder om andra I/O-fel
  inträffar. Av samma skäl fångar man därför aldrig
  <code>RuntimeException</code> eller <code>Exception</code>.
 </text>
 <text>
  Regel två vill även förhindra att man fångar undantag av typen
  <code>NullPointerException</code> och
  <code>ArithmeticException</code>. Dessa indikerar att man har ett
  fel i sitt program och man ska inte fånga dem, man ska se till att
  de aldrig uppstår! <code>NullPointerException</code> får man om
  man försöker följa en referens som är <code>NULL</code> och
  <code>ArithmeticException</code> får man till exempel vid division
  med noll.
 </text>
 <text>
  Man ska alltid se till att hantera de fel som man vet kan uppstå.
  Innan man utför en division ska man alltid försäkra sig om att man
  inte har noll i nämnaren. Om man upptäcker att det är en nolla så
  kan det mycket väl vara rätt sak att hantera detta genom att
  generera ett undantag. Men det ska då vara ett som talar om att
  den som skickade in nollan gjorde fel, inte
  <code>ArithmeticException</code> som säger att du gjorde fel som
  försökte använda nollan i en division.
 </text>
 <text>
  Ibland ser man kod där undantag används som ett sätt att styra
  kontrollflödet i programmet. Man kastar undantag i vanligt
  förekommande situationer enbart därför att man inte orkar tänka ut
  en riktig lösning på ett problem. Detta är (enligt mig) fel och är
  ett exempel på dålig programmdesign.
 </text>
</article>