variabel.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Variabel</keyword>
 <topic>Variabel</topic>
 <ingress>
  Att ett värde är variabelt innebär att det kan ändras. En variabel
  i ett program används för att lagra data under en programkörning.
  Detta data kan ändras under programmets gång till skillnad från
  till exempel konstanter. Man kan se en variabel som en namngiven
  minnescell.
 </ingress>
</article>