void.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>void</keyword>
 <!-- keyword><code>void</code></keyword -->
 <topic>void</topic>
 <ingress>
  Ordet void betyder tomrum och det är precis detta som ordet också
  representerar i programmeringgspråk som C och Java. I dessa språk
  används nyckelordet <code>void</code> för att markera att något
  inte har någon typ. Till exempel kan funktioner i C och metoder i
  Java ha returtypen <code>void</code> för att markera att de inte
  returnerar något (de är procedurer).
 </ingress>
 <text>
  En pekare i C kan deklareras som en pekare till <code>void</code>
  för att visa att det är en pekare till en godtycklig typ. Detta
  används ofta i generella datastrukturer där man vill kunna lagra
  olika sorters data och kan jämföras vid en
  <code>Object</code>-referens i Java. Man bör dock inte använda
  <code>void</code>-pekaren i pekararitmetik och det går
  naturligtvis inte att dereferera en <code>void</code>-pekare för
  att komma åt fält i en struktur utan att först tala om vilken typ
  den egentligen ska ha.
 </text>
</article>