ask.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php // yo, emacs! This is an -*- HTML -*- file.
 $title="K&auml;llkodsk&auml;llan - St&auml;ll en fr&aring;ga";
 $currentFile=__FILE__;
 include("header.php");
?>

 <h1>Vad vill du l&auml;sa om?</h1>
 <p class="maincontent">
  Hittar du inte svaret p&aring; din programmeringsfr&aring;ga
  h&auml;r i k&auml;llkodsk&auml;llan? Jag svarar g&auml;rna om du
  skickar in den. <!-- Anv&auml;nd formul&auml;ret nedan. --> Om inget
  specifikt programmeringsspr&aring;k anges i fr&aring;gan v&auml;ljer jag
  det som passar b&auml;st f&ouml;r svaret.
 </p>

 <!-- form method="get"
  action="http://user.it.uu.se/cgi-bin/cgiwrap/jesperw/mailform.sh">
  <table class="framebox" align="center"><tr><td>
   <img width="1" height="5" src="gfx/pixel.gif" alt=" ">
   <p align="center">
    Fr&aring;ga: <textarea cols="50" rows="5" name="mess"></textarea>
   </p>
   <p class="maincontent">
    Namn och ePost &auml;r naturligtvis frivilliga, om ePost anges
    kommer du att bli informerad n&auml;r svaret finns
    tillg&auml;ngligt.
   </p>
   <p align="center">
    Namn: <input type="text" name="name">&nbsp; &nbsp; &nbsp;
    ePost: <input type="text" name="email">
   </p>
   <p align="center">
    <input type="submit" value="Skicka in fr&aring;gan">
   </p>
   <img width="1" height="5" src="gfx/pixel.gif" alt=" ">
  </td></tr></table>
 </form -->

 <p class="maincontent">
  Här fanns det tidigare ett formulär för att skicka in frågor. Det har visat sig att detta formulär slutade
  fungera när jag flyttade min sida till en ny server. Jag ber om ursäkt till alla er som skickat in frågor
  men inte fått svar. Jag hoppas få fart på formuläret så småningom igen, tillsvidare får ni gärna skicka
  frågor direkt till info [snabel-a] fantasi.se. Om ni hittar fler saker som verkar fel eller trasiga på sidan
  tar jag tacksamt emot mail om detta också.
 </p>

<?php include("footer.php"); ?>