contact.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php // yo, emacs! This is an -*- HTML -*- file.
 $title="Contact";
 $currentFile=__FILE__;
 include("header.php");
?>

 <h1>Kontakta Fantasi</h1>

 <p class="maincontent">
  D&aring; Fantasi f&ouml;r n&auml;rvarande drivs vid sidan av annat
  heltidsarbete &auml;r den s&auml;kraste kontaktv&auml;gen via
  epost till <code>info(snabel-a)fantasi(punkt)se</code>. Jag har valt att
  skriva ut adressen p&aring; detta lite kryptiska s&auml;tt
  f&ouml;r att f&ouml;rsv&aring;ra f&ouml;r robotar som samlar
  p&aring; epostadresser f&ouml;r spamutskick.
 </p>

<?php include("footer.php"); ?>