elektronik.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php // yo, emacs! This is an -*- HTML -*- file.
  $title="Elektronik";
  $currentFile=__FILE__;
  include("header.php");
?>

  <h1>Amigaexpansioner &amp; Elektronikarbeten</h1>
  <p class="alert">
   F&ouml;r n&auml;rvarande ligger all elektroniktillverkning p&aring; is p&aring; grund av tidsbrist.
  </p>
  <h3>Fantasi bygger ut din Amiga</h3>
  <table><tr><td><table class="imgframe"><tr><td class="fullcell">
   <img width="220" height="166" src="gfx/el_musjoyswitch.jpg" alt="Mus/Joystick-switch">
   <p class="imgtext">
     Automatisk mus- och joystick-switch
   </p>
  </td></tr></table></td><td valign="top">
   <p class="maincontent">
     Fantasi bygger olika typer av expansioner till Amiga Classic och
     utf&ouml;r modifikationer av moderkort och annan h&aring;rdvara.
     Vi &auml;r experter p&aring; kompakt design och vet vad som
     kr&auml;vs f&ouml;r att f&aring; in expansioner i
     desktop-l&aring;dor. Vi bygger b&aring;de egna konstruktioner
     och allm&auml;nt k&auml;nda byggen. Har ni en egen ritning
     p&aring; en expansion ni vill ha byggd s&aring; kan vi bygga den
     &aring;t er. V&aring;ra egna ritningar &auml;r inte hemliga.
     P&aring; <a href="article.php?cat=hardware">ritningssidan</a>
     hittar ni all information som beh&ouml;vs f&ouml;r att bygga
     p&aring; egen hand. Bland ritningarna finner ni endast
     expansioner vi testat sj&auml;lva och kan garantera att de
     fungerar. <a href="http://www.aminet.net">Aminet</a>
     inneh&aring;ller m&aring;nga fler ritningar och vi bygger dem
     g&auml;rna &aring;t dig.
   </p>
  </td></tr></table>

  <h3>Allt f&ouml;r ditt towerbygge</h3>
  <table class="noborder"><tr><td class="fullcell">
   <table class="imgframe"><tr><td class="fullcell">
     <img width="220" height="33" src="gfx/el_bppcpower.png" alt="Str&ouml;msladd">
     <p class="imgtext">
      Str&ouml;msladd till BPPC
     </p>
   </td></tr></table>
  </td><td colspan="2">
   <p class="maincontent">
     Vi hj&auml;lper till att tillverka allt som beh&ouml;vs f&ouml;r
     att bygga in din Amiga i en tornl&aring;da.
     F&ouml;rl&auml;ngningssladdar, IDE-adapter och
     str&ouml;mf&ouml;rs&ouml;rjning <!-- och
     tangentbordsinterface --> &auml;r n&aring;gra av v&aring;ra
     specialiteter. <a href="history.php">En artikel om ett av
     v&aring;ra mest ing&aring;ende byggen hittar du h&auml;r</a>.
   </p>
  </td></tr></table>
  <img width="1" height="5" src="gfx/pixel.gif" alt=" ">

  <table class="noborder"><tr>
   <td class="fullcell"><table class="imgframe"><tr><td class="fullcell">
     <img width="220" height="166" src="gfx/el_pic.png" alt="PIC-programmerare">
     <p class="imgtext">
      PIC-programmerare
     </p>
   </td></tr></table></td>
   <td class="fullcell"><table class="imgframe"><tr><td class="fullcell">
     <img width="220" height="166" src="gfx/el_9pinfrl.png" alt="F&ouml;rl&auml;gningssladd">
     <p class="imgtext">
      F&ouml;rl&auml;gningssladd
     </p>
   </td></tr></table></td>
   <td class="fullcell"><table class="imgframe"><tr><td class="fullcell">
     <img width="220" height="166" src="gfx/el_2polswitch.png" alt="Tv&aring;polig brytare">
     <p class="imgtext">
      Tv&aring;polig brytare
     </p>
   </td></tr></table></td>
  </tr></table>

<?php include("footer.php"); ?>