asc.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


/*
 * Asc tar ett tecken eller en ascii-kod (0-255) och skriver ut bde
 * ascii-koden och tecknet.
 *
 * Alla tal under tio som endast skrivs med en siffra (utan inledande
 * nollor allts) tolkas som tecken, inte tal. Detta br inte vara
 * ngot problem eftersom de 32 frsta tecknen i ascii-tabellen
 * normalt anses vara icke utskrivbara.
 */

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
  unsigned char num;

  /* Kasta det frsta argumentet som alltid r filnamnet */
  argv++;
  argc--;

  if (argc != 0) /* Om det finns fler argument */
  {
   if (strlen(argv[0]) > 1)
   {
     num = (unsigned char)atoi(argv[0]);
     printf("%d: %c\n", (int)num, num);
   }
   else
   {
     num = (unsigned char)argv[0][0]; /* Frsta tecknet i strngen */
     printf("%d: %c\n", (int)num, num);
   }
  }
  else
   printf("Usage: asc Number/Character\n");

  return EXIT_SUCCESS;
}