fakultet.e

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


PROC main()
   WriteF('8! = \d\n', fakultet(8))
ENDPROC

PROC fakultet(n)
   IF n = 0 THEN RETURN 1
   RETURN fak(n - 1) * n
ENDPROC