punkt.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


#include<stdio.h>
#include<stdlib.h> 

#define STORLEK 10

/* En punkt med x- och y-koordinat */
typedef struct
{
  int x, y;
} punkt;


/* Placerar en punkt p givna x- och y-koordinater */
static void placera(punkt *p, int x, int y)
{
  p->x = x;
  p->y = y;
}

/* Placerar alla punkter i en given array p samma plats som given punkt */
static void placeraAlla(punkt prickar[], punkt p, int antal)
{
  int i;

  for(i = 0; i < antal; i++)
   placera(&prickar[i], p.x, p.y);
}

/* Skapar en array av punkter och placerar dem p position [5,5] */
int main()
{
  int i;
  punkt mask[STORLEK];
  punkt p = {5, 5};

  placeraAlla(mask, p, STORLEK);

  for (i = 0; i < STORLEK; i++)
   printf("%d: [%d,%d]\n", i, mask[i].x, mask[i].y);

  return EXIT_SUCCESS;
}