sgd.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


/* Funktionen SGD anvnder Euklides algoritm fr att finna den strsta
 * gemensamma delaren mellan tv tal. Om detta tal r ett sger man
 * att talen r relativt prima.
 */

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>

static int sgd_rekursiv(int a, int b)
{
  if (b == 0)
   return a;

  return sgd_rekursiv(b, a % b);
}

static int sgd_ickeRekursiv(int a, int b)
{
  while(b != 0)
  {
   int tmp = a;
   a = b;
   b = tmp % b;
  }
  return a;
}

int main(int argc, char* argv[])
{
  /* Vi mste kontrollera argumenten! */
  if (argc != 3)
  {
   printf("Usage: sgd n1 n2\n");
   return EXIT_FAILURE;
  }

  /* Gr om argumenten till tal och anropa sgd */
  printf("Strsta Gemensamma Delare\n");
  printf("Rekursiv: %d\n", sgd_rekursiv(atoi(argv[1]), atoi(argv[2])));
  printf("Icke rekursiv: %d\n",
     sgd_ickeRekursiv(atoi(argv[1]), atoi(argv[2])));
  return EXIT_SUCCESS;
}