soundex.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


/* Soundex-koder anv�nds n�r man vill hitta str�ngar (vanligtvis namn).
 * Koden som genereras blir den samma oavsett stavning av ordet, man kan d�rf�r
 * hitta r�tt ord trots att man inte stavar det exakt som det �r skrivet i
 * s�kk�llan. (Ja, det �r s� nummerupplysningen g�r.)
 */

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

#define ESC 27 /* Vi vill inte ha magiska konstanter i koden */

static void soundex(char *src, char *dst)
{
  int indx = 0, dindx = 1;

  *dst = '0';
  while(src[indx] != '\0')
  {
   /* F�r att g�ra om tecknet till stor bokstav sl�cker vi bit #5 nedan */
   switch(src[indx] & 0xdf)
   {
     case 'B' :
     case 'P' :
     case 'V' :
     case 'W' :
     case 'F' : if (dst[dindx - 1] != '1')
            dst[dindx++] = '1';
          break;
     case 'C' :
     case 'G' :
     case 'J' :
     case 'K' :
     case 'Q' :
     case 'S' :
     case 'X' :
     case 'Z' : if (dst[dindx - 1] != '2')
            dst[dindx++] = '2';
          break;
     case 'D' :
     case 'T' : if (dst[dindx - 1] != '3')
            dst[dindx++] = '3';
          break;
     case 'L' : if (dst[dindx - 1] != '4')
            dst[dindx++] = '4';
          break;
     case 'M' :
     case 'N' : if (dst[dindx - 1] != '5')
            dst[dindx++] = '5';
          break;
     case 'R' : if (dst[dindx - 1] != '6')
            dst[dindx++] = '6';
          break;
     default : break;
   }
   indx++;
  }
  dst[dindx] = '\0';
  strcpy(dst, dst + 1);
}

/*
int main(void)
{
  char ord[100], kod[100];

  do
  {
   printf("Ange str�ng: ");
   (void)scanf("%s", ord);
   soundex(ord, kod);
   printf("Soundex kod: %s\n", kod);
  }
  while (strcmp(ord, "quit") != 0);
  return EXIT_SUCCESS;
}
*/

#define MAXLINE 9
#define MAXFORMAT sizeof("%9999s")

int main(void)
{
  char ord[MAXLINE + 1], kod[MAXLINE + 1];
  char format[MAXFORMAT];

  sprintf(format, "%%%ds", MAXLINE);
  if (EOF == scanf(format, ord))
   return EXIT_SUCCESS; 
  soundex(ord, kod);
  fputs(kod, stdout);
  return EXIT_SUCCESS;
}