worksamples.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php // yo, emacs! This is an -*- HTML -*- file.
 $title="Arbetsprover";
 $currentFile=__FILE__;
 include("header.php");
?>

 <h1>Arbetsprover</h1>
 <h3>Hemsidor &sdot; Produktblad &sdot; Broschyrer &sdot; Affischer</h3>

 <p class="maincontent">
  Bilderna visar hur materialet s&aring;g ut d&aring; det
  l&auml;mnade Fantasi. Klicka p&aring; bilderna f&ouml;r att se
  versioner i full storlek. Notera att hemsidorna endast visas som
  bilder. Dynamiskt inneh&aring;ll och l&auml;nkar med mera &auml;r
  d&auml;rf&ouml;r ej aktivt.
 </p>

 <table class="maincontent">
  <tr>
   <td valign="top">
    <a href="gfx/screen_gowi_big.png" class="nodeco"><img width="220" height="180" src="gfx/screen_gowi.png" alt="G&ouml;Wi Teknik"></a><br><br>
    <a href="gfx/screen_se_big.png" class="nodeco"><img width="220" height="203" src="gfx/screen_se.png" alt="Syntax Error"></a><br><br>
    <a href="gfx/screen_estor_big.png" class="nodeco"><img width="220" height="320" src="gfx/screen_estor.png" alt="Estor Invest O&Uuml;"></a>
   </td>
   <td valign="top">
    <a href="gfx/screen_fantasi_big.png" class="nodeco"><img width="220" height="180" src="gfx/screen_fantasi.png" alt="Fantasi"></a><br><br>
    <a href="gfx/screen_aq_big.png" class="nodeco"><img width="220" height="161" src="gfx/screen_aq.png" alt="AQ Elteknik AB"></a><br><br>
    <a href="gfx/screen_si_big.png" class="nodeco"><img width="220" height="173" src="gfx/screen_si.png" alt="SI, Uppsala University"></a>
   </td>
   <td valign="top">
    <a href="gfx/screen_maxx_big.png" class="nodeco"><img width="220" height="159" src="gfx/screen_maxx.png" alt="Maxx automation AB"></a><br><br>
    <a href="gfx/screen_pli03_big.png" class="nodeco"><img width="220" height="200" src="gfx/screen_pli03.png" alt="PLI'03"></a><br><br>
    <a href="gfx/screen_hipe_big.png" class="nodeco"><img width="220" height="218" src="gfx/screen_hipe.png" alt="HiPE"></a>
   </td>
   <td valign="top">
    <a href="gfx/screen_arulez_big.png" class="nodeco"><img width="150" height="207" src="gfx/screen_arulez.png" alt="AmigaRulez"></a><br><br>
    <a href="gfx/screen_uk_big.png" class="nodeco"><img width="150" height="216" src="gfx/screen_uk.png" alt="Uppsala Kattklubb"></a><br><br>
   </td>
  </tr>
 </table>

 <h3>Elektronik</h3>

 <p class="maincontent">
  Detta &auml;r n&aring;gra exempel p&aring; vad vi har designat och
  byggt genom &aring;ren. F&ouml;r en mer ing&aring;ende
  f&ouml;rteckning, se <a href="article.php?cat=hardware">sidan med
  byggbeskrivningar</a>.
 </p>

 <table class="maincontent">
  <tr>
   <td valign="top">
    <a href="article.php?key=musjoyswitch" class="nodeco"><img width="220" height="166" src="gfx/el_musjoyswitch.jpg" alt="Mus/Joystick-switch"></a><br><br>
   </td>
   <td valign="top">
    <a href="article.php?key=picprog" class="nodeco"><img width="220" height="166" src="gfx/el_pic.png" alt="PIC-programmerare"></a><br><br>
   </td>
   <td valign="top">
   </td>
  </tr>
 </table>

<?php include("footer.php"); ?>